„Podporou aktivní dopravy plníme to, co jsme Pražanům slíbili při schválení Plánu udržitelné mobility v květnu 2019. Dlouhodobá podpora cyklistické a pěší dopravy má pozitivní dopady na životní prostředí v Praze a zdraví místních. Cyklistická infrastruktura je zapotřebí v každém moderním a zdravém městě. Důležité je do příprav zapojit také městské části, které vědí, co právě jejich obyvatelé potřebují,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro dopravu.

Cyklostezka vede v trase původní úvozové cesty. Její délka je zhruba 1200 m a šířka 2,5 – 3 m a má asfaltový povrch pro snadnější pohyb handicapovaných a kočárků. Celá stezka je koncipována i jako výletní procházkové místo pro občany obou obcí.

V současné době jsou dokončeny dvě části, zbylá třetí (prostřední) část čeká na vyřešení majetkoprávního sporu.