Metro (od 25. 3. 2016)

 • výrazné rozšíření počtu plošin s povolenou přepravou jízdních kol – nově na devíti plošinách soupravy (původně jen na pěti)
 • nově se s jízdním kolem může na každou první a poslední plošinu jednotlivých vozů soupravy, výjimkou je první plošina soupravy ve směru jízdy (vždy maximálně 2 kola na plošinu)

Tramvaje (od 25. 3. 2016)

 • nové úseky s povolením přepravy jízdních kol (v navazujících úsecích v závorkách přeprava povolena již nyní):
  • Hradčanská – Vítězné náměstí – Nádraží Podbaba
  • Hradčanská – Vítězné náměstí – Dejvická (– Divoká Šárka)
  • Palmovka – Nádraží Vysočany – Lehovec
  • Palmovka – Nádraží Libeň – Lehovec
  • Želivského – Vozovna Strašnice – Ústřední dílny DP
  • Želivského – Strašnická – Na Hroudě – Nádraží Hostivař
  • Náměstí Bratří Synků – Spořilov
  • Nádraží Braník – Nádraží Modřany (– Sídliště Modřany)
 • i nadále je povolena přeprava pouze v uvedeném směru a mimo období 14:00–19:00 pracovních dnů

Autobusy (cca od května 2016)

 • ode dne vyhlášení (cca květen) bude zaveden zkušební provoz přepravy jízdních kol na zádi autobusů, celotýdenně na testovací lince 147 (Dejvická – Výhledy)

Vlaky (cca od května 2016)

 • ode dne vyhlášení (cca květen) bude na vybraných spojích linky S80 (v 10:25 z Prahy hl. n. a v 17:34 z Dobříše) v nepracovní dny nasazen speciální posilový cyklovůz

Přívozy (cca od června 2016)

 • na přívozech P1, P5, P6 vyplují nová palubová plavidla s výrazně pohodlnějším přístupem
 • na přívoz P2 vypluje nové kapacitnější palubové plavidlo s výrazně pohodlnějším přístupem