Vršovická ulice je jako městská třída celopražského významu zásadní spojnicí i pro cyklisty ( v celoměstském systému jsou po ní vedeny cyklotrasy A 23 a A 230). Tuto skutečnost potvrzují data z automatického sčítače cyklistů poblíž vršovického nádraží - v dubnu 2010 zde projelo za hodinu i přes 30 cyklistů. Vytváření infrastruktury pro cyklisty začalo vyznačením cyklopruhů (léto 2008), na které navázal první cyklopiktokoridor v celé České republice (květen 2009), cyklopruhy v ulici V Olšinách (podzim 2009, zatím pouze ve směru z centra) a cyklopiktokoridor mezi ulicemi Sportovní a Kodaňská (říjen 2009).

Vršovická x U Vršovického nádraží - cyklistka jede do centra


V dubnu 2010 byla provedena komplexní rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky Vršovická x U Vršovického nádraží. Již v rámci projektové přípravy bylo navázáno na dříve realizované prvky cyklistické infrastruktury a ve spolupráci Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu, Odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, Technické správy komunikací hl. m. Prahy a dodavatele SSZ (Eltodo Dopravní systémy) bylo vytvořeno řešení obsahující výrazné zlepšení pro cyklisty, ale i pro chodce a další účastníky provozu.

Odkaz na oblast v dynamické cyklomapě (aktuálnost ortofotomapy odpovídá termínu snímkování).

Nově tedy křižovatka Vršovická x U Vršovického nádraží pro cyklisty přináší následující úpravy.

Prostory pro cyklisty (V 19 – „předsunutá stopčára“) na všech vjezdech do křižovatky a to pro všechny směry:

V19 - od severu V19 - od Koh-i-nooru V19 - od nádraží V19 - od Vltavy

 

Prodloužení vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty ve směru do centra (nově začíná již za přechodem pro chodce a ne až za zastávkou):

Vršovická Vršovická Vršovická Vršovická - nový úsek cyklopruhu (a odbroušený začátek původního)

 

Cyklopiktokoridory: ve směru do centra od původního konce cyklopruhu až ke stopčáře; ve směru z centra místo původního krátkého cyklopruhu za křižovatkou, dále navazuje původní cyklopiktokoridor.

Vršovická - nové pikťáky Vršovická - nové pikťáky Vršovická - nové pikťáky Vršovická - nové pikťáky

 

Optimalizovaná šířka jízdních pruhů znamená podmínky pro bezpečnější míjení cyklistů a ostatních vozidel (především před křižovatkou v řadících pruzích Vršovické ulice). Částečné zhoršení podmínek pro cyklisty přinesla změna řazení ve směru z centra - nově je levé odbočení (většinou nejkomplikovanější průjezd křižovatkou, zde navíc jako kolizní s tramvajemi) řešeno samostatným jízdním pruhem i směrovým signálem. Tak zaniklo původní řešení, kdy byl přímý směr pro cyklisty řešen jako výlučný směr v jízdním pruhu určeném pro pravé odbočení.

nové řazení nové řazení

 

Změna uspořádání v křižovatce přinesla i výrazné zlepšení podmínek pro chodce a to vložením vyčkávacích prostorů po stranách tramvajové trati i rozšířením nástupišť zastávky „Nádraží Vršovice“ (dočasně pouze vodorovným dopravním značením) navazujícím na vyčkávací prostory přechodu.


Obdobným způsobem jako křižovatka Vršovická x U Vršovického nádraží jsou připravovány rekonstrukce i výstavby dalších světelných signalizačních zařízení (především křižovatek, ale i přechodů pro chodce). V roce 2010 se předpokládá více než deset takových realizací.


Další informace o cyklopruzích, cyklopiktokoridorech a V19.

V dubnu 2010 bylo v Praze 23 km cyklopruhů, 11,5 km cyklopiktokoridorů a 26 křižovatek s celkem 93 jízdními pruhy s V19 („předsunutá stopčára“) - statistiky.