„V letošním roce se povedlo vybojovat zásadní navýšení finančních prostředků pro rozvoj cyklistiky v Praze. Zájem o pohyb po městě na kole neustále stoupá a naším úkolem je zajistit co nejlepší podmínky pro bezpečnou a komfortní jízdu. Jsem rád, že se to daří,“ uvedl náměstek primátorky hl. m. Prahy pro oblast dopravy, sportu a volného času Petr Dolínek.

V loňském roce se podařilo například odstranit havarijní stav cyklostezky vedoucí podél terasových opěrných zdí před hotelem Hilton na Rohanském náměstí, čímž došlo ke znovu zprovoznění páteřní cyklotrasy A2. Vybudovalo se zastřešené a zabezpečené stání pro kola u ZŠ v Remízku. Postavila se lávka přes Botič, která výrazně zlepšila propojení pěších a cyklistických tras na obou březích Botiče. Na základě požadavků od městských částí Praha pokračovala v instalaci nových cyklostojanů. Pro zlepšení orientace cyklistů bylo vyznačeno několik cyklotras - například mezi Klánovicemi a Kolodějemi, v Horních Počernicích, v Karlíně. Dále pak v úseku Sobín - Vypich.

V polovině března 2018 Rada hl. m. Prahy schválila navýšení rozpočtu do rozvoje cyklistické infrastruktury na téměř 100 milionů korun. Mezi významné akce patří dokončení cyklostezky mezi Běchovicemi a Horními Počernicemi. Dojde k rozšíření cyklostezky podél bývalého modřanského cukrovaru a nádraží na pravobřežní páteřní cyklotrase A2. Cyklostezka podél Košíkovského potoka se dočká plného zprovoznění v polovině roku. Propojení cyklostezky mezi Kolodějemi a Újezdem nad Lesy zlepší podmínky nejen pro cyklisty ale i chodce. Další investice jsou určeny na výstavbu cyklostezek mezi Cholupicemi a Dolními Břežany. Dále pak trasa mezi Vestcem a Kunraticemi. Po vzoru jiných měst Praha také pořídí informační sčítač, který bude zaznamenávat počet projetých cyklistů v Podolí, současně bude zaznamenávat i chodce. Po projednání s městskými částmi chce Praha nechat vyznačit nové cyklopruhy a cyklopiktogramy, které ulehčují jízdu po Praze.

Rozvíjející se bezstanicový bikesharing v Praze má i svá úskalí. Praha tuto situaci nepodceňuje a stanovila základní pravidla pro provozovatele. Mezi požadavky patří například viditelné označení provozovatele na každém kole, musí být viditelné identifikační a telefonní číslo pro hlášení případných problémů. Provozovatelé budou povinni mimo jiné projednat s městskými částmi vhodná a bezpečná místa k odkládání kol, informovat o nich, přesouvat na ně špatně nebo nebezpečně odložená kola a ze systému odstraňovat kola poškozená nebo nepojízdná. Provozovatelé ponesou také odpovědnost za škody způsobené provozováním systému včetně nevhodně nebo nebezpečně odložených kol a ke krytí této odpovědnosti musí být řádně pojištěni. Praha podpoří městské části v budování bezúdržbových stojanů na kola typu „obrácené U“ tím, že v místě, kde městská část bude chtít a získá nezbytná povolení, tyto stojany postaví. Cílem je vytvoření dostatečného množství míst k bezpečnému odstavení kol a tím omezení nevhodně umístěných kol ve veřejném prostranství.

Nejen v oblasti cyklistiky je nezbytné veřejnosti předávat informace a zejména tipy na vhodné a bezpečné chování. Významným komunikačním kanálem je projekt Čistou stopou Prahou, který již druhým rokem aktivně podporuje udržitelný způsob dopravy. Vedle toho pražský magistrát spustí začátkem května kampaň s názvem „Jezdím jako člověk“.

„Tato kampaň se bude zaměřovat zejména na zvýšení ohleduplnosti cyklistů vůči chodcům. Chceme tak zvýšit vzájemný respekt mezi oběma skupinami “ řekl náměstek primátorky Dolínek.

Mobilní aplikace Na Kole Prahou, která kombinuje navigaci a tipy pro cyklisty, slaví první rok existence. Za tu dobu si ji stáhlo více než 10 tisíc uživatelů (8 787 Android a 2 938 iOS). Uživatelé v roce 2017 s aplikací najezdili po Praze a okolí celkem 74 tisíc jízd v celkové délce 859 tisíc kilometrů. S hodnocením 4.7 na Google Play se řadí mezi nejlépe hodnocené městské aplikace na světě a s přehledem poráží i aplikace těch nejvíce "smart" měst na světě. Anonymizovaná data z aplikace významně přispěla k přípravě a realizaci zobousměrnění jednosměrných ulic pro cyklisty. Pro letošní rok je připravena řada novinek v podobě nového designu, přibydou nové funkce podporující začínající městské cyklisty, které je provedou od první jízdy městem až k pravidelnému ježdění.