Spolupráce spolku Rekola s městem přinese řadu výhod i cyklistům, kteří službu nevyužívají a upřednostňují vlastní kolo. Rekola poskytla městu anonymizovaná data o výpůjčkách kol, která Institut rozvoje a plánování hl. m. Prahy (IPR) využívá např. při doporučení pro plánované opravy stanic metra. „Díky datům můžeme při plánování zohlednit i potřeby cyklistů. Zjistíme třeba, kde ve městě chybí cyklostojany. Cenná jsou také data Rekol o krádežích z hlediska prevence kriminality jízdních kol. Ta nás vedla k rozhodnutí zažádat o grant Ministerstva vnitra na podporu projektu forenzního identifikačního značení kol,“ uvedl náměstek Dolínek.

Pro zajištění lepší dostupnosti kol získala Rekola data a doporučení od Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. „Naším cílem při výběru dat pro Rekoly je především zajištění dobré návaznosti na spoje MHD a zajištění kol v oblastech s vysokou koncentrací pracovních míst,“ uvedl Marek Zděradička, ředitel odboru infrastruktury IPR Praha.

„Máme velkou radost z toho, že má město o data zájem a aktivně s nimi pracuje. V příštím roce proto nově umožníme uživatelům dát v aplikaci souhlas se sběrem anonymizovaných dat i o průběhu jejich trasy. Tato data budou dobrým vstupem pro plánování a prioritizování dalšího rozvoje infrastruktury pro cyklisty,“ řekla Pavlína Pacáková, koordinátorka bikesharingu Rekola.

Rekola jsou od letošního roku zastoupená také v poradním orgánu Rady hl. m. Prahy pro cyklodopravu. „V Praze vznikl neziskový projekt, který reaguje na potřeby občanů i města. Rekola se rok od roku profesionalizují a nabízejí alternativu dopravy po městě stále většímu počtu obyvatel. Proto jsme se rozhodli navázat bližší spolupráci a přizvat je také do cyklokomise,“ zdůvodnil rozhodnutí Dolínek.

Rekola se v příštím roce zaměří především na dobrou dostupnost kol. K tomu by mělo dojít díky spolupráci s Institutem plánování a rozvoje, ale také díky nové technologii, kterou bude projekt využívat: „Zavedeme takzvané virtuální stojany, tedy místa, kde uživatelé mohou kolo odemknout či zamknout. Jedná se o Internet of Things, takže není potřeba instalovat speciální stojany. Lokalitou pro vracení a půjčky tak budou existující stojany u stanic metra či zastávek MHD, ale i oblíbené kavárny nebo knihovny,“ vysvětlil Vítek Ježek, zakladatel projektu Rekola.

Městský bikesharing by měl být Pražanům k dispozici od roku 2017. Plán počítá s počtem 1 000 kol a cca 110 stanic. Tento záměr města Rekola vítají. „Pořadatel výběrového řízení má v úmyslu vést tendr formou soutěžního dialogu. Zvolený průběh výběru poskytovatele velice vítáme, protože právě dobré plánování je pro funkčnost systému klíčové. Zdá se, že Praha bude schopná předejít neúspěchům, které měly první provozy systémů sdílených kol ve Vídni nebo třeba v Berlíně,“ dodala k záměru města Pacáková.