Na konci roku 2003 došlo v souvislosti s dokončením centra Zlatý Anděl a změnou stavebního uspořádání uličního prostoru ke změně dopravního režimu v širší oblasti křižovatky Anděl. Celá oblast byla vyznačena jako pěší zóna, která je však "upřesněna" řadou výjimek vjezdu motorových vozidel (z ulice Nádražní naprosto bez omezení...) nebo existencí přechodů pro chodce uvnitř samotné pěší zóny. Skutečný dopravní režim se tak nejvíce blíží režimu zóny s omezením rychlosti na 20 km/h a omezením vjezdu vozidel.
Přestože je zde vedena páteřní městská cyklotrasa A1 (do roku 2006 cyklotrasa HL-MS), dopravní režim koncem roku 2003 zakázal průjezd oblastí Anděla na jízdním kole. To po celých 5 let vyvolávalo kritiku ze strany především cyklistické veřejnosti (Děti Země) a vášně při řešení bizarních dopravních přestupků (cyklista zastavován a občas i pokutován vedle souběžně projíždějících automobilů...).

Po řadě jednání několika členů Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistikou dopravu se zástupci Úřadu MČ Praha 5 (do působnosti jehož odboru dopravy dopravní režim dotčených ulic spadá) a Dopravního inspektorátu Policie ČR se podařilo nalézt řešení, které legalizuje průjezd cyklistů samotným centrem Prahy 5 a současně chrání plochy s převahou pohybu chodců.

Pěší zónou Anděl konečně i na kole...

K samotné změně dopravního značení došlo v listopadu 2008 a oblast Anděla se tak po letech přidala k pravobřežním pěším zónám, ve kterých je jízda na kole tradičně povolena. Dopravním značením je nově legalizován průjezd jízdních kol ve všech směrech s výjimkou vjezdu Lidickou ulicí. Příjezd od Palackého mostu je totiž výrazně komplikován křižovatkou Lidická x Zborovská, kde je možná přímá jízda pouze pro tramvaje řízena světelnými signály pro tramvaje (vizte Prahounakole.cz o jízdě s tramvajemi). Pro ostatní vozidla platí přikázaný směr jízdy vlevo a tento režim je součástí plánu světelné signalizace.


Fotoprůvodce novým stavem - jednotlivé směry ke křižovatce Anděl a jejich pokračování za křižovatkou

Štefánikova (cyklotrasa A1, resp. plánovaná cyklotrasa A141)
Anděl průjezdný i pro cyklisty Anděl průjezdný i pro cyklisty Anděl průjezdný i pro cyklisty Anděl průjezdný i pro cyklisty Anděl průjezdný i pro cyklisty

Lidická (plánovaná cyklotrasa A14, pouze výjezd směr Plzeňská)
Anděl průjezdný i pro cyklisty  Anděl průjezdný i pro cyklisty Anděl průjezdný i pro cyklisty

Nádražní (cyklotrasa A1, resp. plánovaná cyklotrasa A131)
Anděl průjezdný i pro cyklisty Anděl průjezdný i pro cyklisty Anděl průjezdný i pro cyklisty Anděl průjezdný i pro cyklisty

Plzeňská (plánovaná cyklotrasa A14)
Anděl průjezdný i pro cyklisty Anděl průjezdný i pro cyklisty Anděl průjezdný i pro cyklisty

Lépe jsou ošetřeny i další směry - např. možnost průjezdu ze Stroupežnického do Plzeňské ulice nebo vstupy/vjezdy z ulic Lidické a Na Bělidle (původně bez informace o průjezdu vozidel...)
Anděl průjezdný i pro cyklisty Anděl průjezdný i pro cyklisty

(Nejen) fotografie nelegálního průjezdu přes křižovatku Anděl.


Páteřní cyklotrasa A1 je v současné době přes oblast Anděla vedena v dlouhodobé přeložce, v definitivním stavu bude ve stejném vedení nahrazena hlavními cyklotrasami A131+A141.
Definitivní vedení cyklotrasy A1 je plánováno po levém vltavském břehu (po Císařské louce, navigaci, náplavce a nábřeží), přeložka je podmíněna například přemostěním ze severního cípu Císařské louky (projektově připravováno), dostavbou náplavky severně od Železničního mostu (koordinovaně se soukromým investorem) nebo dopravními úpravami v oblasti Janáčkova nábřeží.