Název programu SWITCH znamená v překladu z angličtiny „přepnout, změnit nebo přeskočit“ a jeho cílem je motivovat obyvatele k tomu, aby více přemýšleli o tom, jakým způsobem se každodenně po městě pohybují a jestli by třeba jiný způsob dopravy pro ně nemohl být výhodnější nebo příjemnější.

Ročně se proinvestují desítky miliónů do lepší infrastruktury a přitom jedny z největších překážek v jejich využívání jsou v našich hlavách, říká se jim zvyk a obava. Myšlenka programu SWITCH je založena na osobním přístupu, inspiraci a informovanosti.

Odpověď na otázku, proč podporovat pěší a cyklistickou dopravu není nikterak nová a pokud ji neznáte, je možné si ji přečíst třeba ZDE nebo přímo ve factsheets vytvořených v rámci programu SWITCH.

Praha se do programu SWITCH vedeného vídeňskou univerzitou zapojila na začátku roku 2015 (usnesení RHMP č. 497 ze dne 17. 3. 2015). Město se tímto usnesením zavázala k realizaci kampaně, jejíž rozpočet se bude odvíjet od konkrétního obsahu kampaně, sestaveného na základě analýzy problémů a potřeb, a který nepřesáhne částku dva milióny. 

Byl tak učiněn další krok k postupnému naplňování Programového prohlášení RHMP pro volební období 2014-2018 (bod 26 str. 10)

Přípravná fáze

Zadáním bylo připravit kampaň, která by oslovila konkrétní cílovou skupinu, reagovala na aktuální situaci v Praze a využila veškerých zkušeností a poznatků ze zahraničí, které nám partneři programu SWITCH nabízí.

V rámci přípravné fáze jsme analyzovali data z dopravních průzkumů a zjistili, že cyklistická doprava je nejslabším dopravním módem v Praze. V průměru se pohybuje okolo 2,5 %. [1] což je oproti ostatním srovnatelným městům, jako je třeba Vídeň (7 %) nebo Berlín (15 %) poměrně málo.  Při podrobnějším průzkumu dat jsme zjistili, že v Praze využívá kolo k dopravě téměř o dvě třetiny méně žen než mužů. To nám přišlo zajímavé a rozhodli jsme se zjistit proč a co bychom s tím mohli udělat, neboť v zemích s rozvinutou cyklistickou dopravou jsou poměry téměř vyrovnané a to nejen genderově, ale i ve věkové skladbě.

Ženy a jízdní kolo

Nejsme zdaleka první, kdo se tématem zabývá a snaží se ženám nabídnout to, co potřebují. Jízdní kolo je už v minulosti ženami vnímáno jako symbol svobody a nezávislosti.[2] Na příklad v Tokiu využívají ženy kolo hlavně z praktických důvodů, aby obstaraly domácnost, odvezly děti do školky a nakoupily.[3] Řadu průzkumů na toto téma realizoval třeba akademik Jan Garrard[4] a kapitolu ženám ve své knize City Cycling (2012) věnoval i americký profesor doktor Pucher nebo Peter Cox v publikaci Cycling Cultures (2015). Za zmínku stojí také konkrétní aktivity pro ženy, které byly realizovány třeba v rámci německého projektu „Mobilita žen v běžném životě“.

Jak vidíte zdrojů, ze kterých čerpat není zrovna málo a to výčet není zdaleka úplný. Platí však to samé jako v zahraničí také pro české ženy nebo jsme něčím specifičtí?

Na tuto otázku nám pomohl odpovědět rozbor dat kvantitativního dopravního průzkumu, který realizovalo Gfk v roce 2012 a 2015. Hlubší informace o motivaci žen a jejich konkrétních potřebách nám pak poskytl kvalitativní průzkum od agentury Ipsos 2015.

Výhoda zacílení kampaně právě na ženy spočívá také v tom, že díky nim se podaří oslovit mnohem širší skupinu uživatelů.  Není tajemstvím, že právě rodiče svým chováním ovlivňují návyky dětí a dávají jim to nejdůležitější do života. Podporu a motivaci si navzájem předávají také partneři a nejbližší kamarádi.    

Na co se mohou ženy těšit v roce 2016

Po pečlivé přípravě a konzultace s partnery SWITCH vznikl návrh na kampaň, jejíž realizace byla schválena 18. 11. 2015 usnesením RHMP č. 2804 pod názvem „Kolo – součást života“ (dostupné ZDE).

V rámci projektu, který je naceněn na 992 000 Kč proběhne několik workshopů a akcí pro veřejnost. Ženám budou nabídnuty tipy a triky pro jízdu na kole a jak spolu s ní zvládat každodenní povinnosti s nákupy a rodinou.  V rámci projektu se počítá také se sdílením zkušeností žen, které kolo již využívají a nabídkou individuální pomoci při hledáním nejvhodnější trasy. Vznikne nástavba pro plánovač tras v rámci aplikace pro chytré telefony a bude iniciován a podpořen překlad anglické publikace „The Girl Bicycle handbook“.

Při plánování projektu bylo myšleno na maximální využití zdrojů, které má magistrát k dispozici jako třeba reklamní plochy a komunikační kanály. Nejen díky této strategii, ale i na základě uváženého výběru aktivit a nástrojů sestavených podle výsledků průzkumů, se podařilo snížit předpokládanou cenu kampaně na polovinu.[1] Průzkum 2012 a 2015 GfK

[2] Fahrrad bedeutet Freiheit (Der Tagesspiegel 2014); How the bicycle became a symbol of women´s emancipation (The Guardian 2011) …

[3] Why suburban Tokyo is teeming with female cyclists (www.tokyobybike.com)

[4] Promoting transport cycling for women: The role of bicycle infrastructure (2007); Revolution for Women (2006)