Bílo-modrý sloup u cyklostezky u Podolského nábřeží na páteřní cyklotrase již přes rok eviduje počet procházejících chodců a projíždějících cyklistů. Tyto údaje zobrazuje v reálném čase na displejích a měří i aktuální teplotu. Údaje pak mimo jiné slouží jako podklad ke zkvalitnění průjezdu jedné z nejvytíženějších cyklotras Prahy.

„Kromě sčítače na Podolském nábřeží probíhá sčítání cyklistů na dalších třiceti místech v Praze. Získaná data průběžně vyhodnocujeme a využíváme k dalšímu rozvoji a zkvalitnění cyklistické dopravy v Praze. Na základě naměřených intenzit cyklistického provozu dokážeme přesně říct, jakým způsobem a na jakých místech dále rozvíjet cyklistickou infrastrukturu v hlavním městě,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Za měsíc Podolským nábřežím v průměru projelo a prošlo asi 75 000 cyklistů a chodců, denně je to pak okolo 2 500 lidí. Počty uživatelů ve všední dny a víkendy jsou prakticky totožné, což dokazuje, že cyklistika v Praze není jen rekreační záležitostí.

„Praha patří s téměř 400 000 sečtených cyklistů ročně v porovnání s dalšími 230 evropskými městy k průměru. Největší počet zaznamenal německý Freiburg - 3,5 milionu cyklistů ročně, Vídeň napočítala 1,2 milionu a Pardubice na Labské stezce asi půl milionu cyklistů,“ říká Luboš Kala z Nadace Partnerství, která zajišťovala dodávku a instalaci sčítače v Praze.

Výhodou nového sčítače, který spravuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy, je jeho přehlednost. Tu ocení každý kolemjdoucí, cyklista i motorista, který se v číslech snadno a rychle zorientuje. Zobrazovací zařízení je propojeno s nedalekým sčítacím zařízením. Cyklisté jsou evidováni prostřednictvím indukčních smyček zabudovaných v povrchu stezky, chodci pak pomocí tepelného čidla. Tyto technologie nepořizují žádný zvukový ani obrazový záznam, Pražané tak nemusí mít obavy, že by byli při cestě jakkoli sledováni.

Více informací naleznete v příloze.