Geodetické měření probíhá pravidelně od roku 2012 a je nezbytnou součástí povolení k provozu lávky. Uskutečňuje se každoročně ve dvou termínech, letos jde o druhé měření. V případě nevhodných klimatických podmínek je připraven náhradní termín 21. listopadu 2016 (ve stejném čase).

Trojská lávka spojuje pražskou čtvrť Troja s Císařským ostrovem v místě někdejšího přívozu ulici Pod Havránkou. V sedmdesátých létech 20. století byl zdejší přívoz nahrazen vojenským provizorním pontonovým mostem. Při kulminaci průtoku při povodni 23. srpna 1977 se pod trojským jezem utrhla jeřábová loď a poškodila tuto lávku. Dne 22. července 1981 byla lávka definitivně smetena další povodní. Novým spojením ostrova a Troje se v roce 1984 stala visutá lávka pro pěší o celkové délce 260 m a šířce chodníku 3 metry. Stavbu projektoval inženýr Jiří Stráský. V případě potřeby může sloužit i vozidlům záchranného systému.