V létě roku 2008 byly dokončeny cyklostezky na území MČ Praha - Zličín. Jedná se o tři samostatné úseky, dva z nich směřují na území Středočeského kraje. V současné době s ohledem na absenci navazujících úseků ve Středočeském kraji bude převažovat rekreační funkce. Dopravně-rekreační funkci spojnice Zličín - Sobín mohou však mohou zbývající dva úseky velmi rychle po úpravách převzít např. s ohledem na blízkost stanice metra a komerční zóny na Zličíně.

 Cyklostezky v oblasti Zličína a Sobína - směrové dopravní značení

Orientační mapka:

Cyklostezky v oblasti Zličína a Sobína - orientační mapka

mapka ke stažení (jpeg formát, vel. 1213 kbyte, 1265x815 pxl)

 

Úsek Zličín – Pražský okruh

Nově vybudovaná cyklostezka spojuje stávající obslužné komunikace poblíž řepského kláštera s přemostěním Pražského okruhu. Nová stezka pro chodce a cyklisty vznikla zásadní rekonstrukcí původní polní cesty.

Cyklostezka od řepského kláštera k Pražskému okruhu Cyklostezka od řepského kláštera k Pražskému okruhu Cyklostezka od řepského kláštera u přemostění Pražského okruhu

Cyklostezka od Pražského okruhu k řepskému klášteru Cyklostezka k řepskému klášteru

 

Pokračování směrem do Hostivice přes Peterkův mlýn je od hranic hl. m. Prahy vcelku průjezdné po zarostlé pěšině. Protože však již leží na katastru města Hostivice, je pražský úsek výzvou pro obce a úřady Středočeského kraje.

Pěšina k Peterkovu mlýnu Nová alej podél polní cesty od Peterkova mlýna do Hostivice

Křížení železniční trati 122 na okraji Hostivice Pěšina nad Peterkovým mlýnem Pěšina za Peterkovým mlýnem

 

Úsek Sobín – hranice hl. m. Prahy

Nově vybudovaná cyklostezka spojuje vychází ze zástavby Sobína severním směrem a končí přesně na hranici hl. m. Prahy a Středočeského kraje. Ukončení je velmi symbolické…

Cyklostezka ze Sobína na Hostivici Cyklostezka ze Sobína na Hostivici Cyklostezka ze Sobína na Hostivici - konec na hranici hl. m. Prahy Cyklostezka ze Sobína na Hostivici - konec na hranici hl. m. Prahy

Cyklostezka od Hostivice do Sobína - začátek na hranici hl. m. Prahy Cyklostezka od Hostivice do Sobína Cyklostezka od Hostivice do Sobína - konec na okraji Sobína

Pokračování na okraj Hostivice je od hranic hl. m. Prahy vcelku průjezdné po polní cestě.

Polní cesta z Hostivice do Sobína Polní cesta z Hostivice do Sobína a začátek cyklostezky

 

Úsek Sobín - Pražský okruh (- Zličín)

Nově vybudovaná cyklostezka vede ve stopě již dříve pro místní dopravu využívané polní cesty. Tak není divu, že její využití je ze všech tří úseků nejvyšší.

Cyklostezka ze Sobína do Zličína Cyklostezka ze Sobína do Zličína Cyklostezka ze Sobína do Zličína, konec před Pražským okruhem Pokračování cesty ze Sobína do Zličína (podjezd Pražského okruhu)

Cesta ze Zličína na Sobín Cyklostezka ze Zličína do Sobína Cyklostezka ze Zličína do Sobína - začátek dělené stezky

 

Cyklostezky v oblasti Zličína a Sobína jsou však i smutnou ukázkou absurdnosti absolutního uplatnění požadavků na vodící prvky pro osoby se zhoršenou schopností orientace. Tak například původně polní cesta musí být opatřena vodící linií v provedení zvýšené obruby, která je však překážkou nejen pro případné únikové manévry směrem na přilehlou zeleň, pro údržbu stezky a jejího okolí (zejména přilehlé zeleně) a rovněž výrazně komplikuje odvodnění. Zejména úsek Sobín – Zličín však zbytečnou aplikací stezky dělené na část pro chodce a cyklisty při tak úzkém profilu a normou požadovaným dělícím hmatným pásem spíše zhoršuje bezpečnost pohybu po stezce pro všechny účastníky (nejen pro bruslaře), než že by vůbec nějak přispěl zlepšení orientace případně se vyskytnuvšího nevidomého …


Základní údaje:

Cyklotrasa: A 15 a navazující místní cyklotrasy
Úsek: a) Engelműllerova – Pražský okruh b) Hostivická – hranice hl. m. Prahy c) Ke Zličínu – Pražský okruh
Rozsah: novostavby cyklostezek
Povrch: asfalt
Délka: 1,5 km (celkem)
Dokončeno: 6/2008