Počet nehod cyklistů i počet nehod se zraněním či smrtí cyklisty v Praze v posledních letech klesá. A to přes doložený nárůst intenzit cyklistické dopravy přes 15 % ročně (mezi lety 2005 a 2007 o 36 %, více).

Nehodovost cyklistů v Praze, graf za roky 2000 - 2007

Tabulka - nehodovost cyklistů v Praze, 2000-2007

PRAHA   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
cyklista KSI* 23 14 13 16 17 14 12 15
cyklista lehce zraněn 150 93 123 116 98 92 64 66
cyklista nezraněn 47 30 31 27 20 46 46 39
cyklistů celkem 220 137 167 159 135 152 122 120

*KSI (killed and seriously injured) = umrceni + těžce zraněni

Nehodovost cyklistů v roce 2005 - http://www.udipraha.cz/besip/nehcykl05_j.htm
Nehodovost cyklistů v letech 1990-2004: http://www.udipraha.cz/besip/nehody_chodcykl1.htm

 

Možných faktorů poklesu je více, například:

  • zlepšování a rozvoj cyklistické infrastruktury na území Prahy
  • rostoucí zdatnost cyklistů při pohybu v městském provozu
  • zvyšující se ohleduplnost ostatních účastníků provozu (zejména řidičů ostatních vozidel)
  • rozšiřování použití ochranných pomůcek (přilby, reflexní materiály, osvětlení)
  • velmi sporný (a již zrušený) trest za „samozranění“ viníka nehody (tzn. snaha nehodu utajit)

 

Některé z těchto faktorů mohou mít vliv na zkreslení evidence dopravních nehod. Ale ani v minulosti nemohl počet evidovaných nehod a zranění (a zejména lehkých) odpovídat skutečnosti a to především u čistě cyklistických nehod. Důvodem je skutečnost, že statisticky doložené jsou pouze nehody evidované Policií České republiky, tzn. nehody policií vyšetřované.
Zajímavé je srovnání pražských údajů s údaji z celé republiky a s vybranými městy  (více zde na jednotlivých listech, formát excel, 85 kB).

A tak je na místě přání, aby ani stále se zvyšující intenzita cyklistické dopravy nepřinesla Praze změnu příznivé tendence nehodovosti cyklistů. Tomu může přispět zlepšování cyklistické infrastruktury i ohleduplné a předvídavé jednání všech účastníků provozu.

Zdroj dat: Policejní prezidium České republiky, Ředitelství služby dopravní policie, Praha 7, Strojnická 27


Nehody cyklistů v České republice: http://www.ibesip.cz/Cykliste/Statistiky-analyzy

Nehody cyklistů v Berlíně: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr/radverkehr/sicherheit/en/unfaelle.shtml