stojanové hnízdo v ulici Pod Marjánkou, před poliklinikou a provozorním sídlem úřadu MČ Praha 6V minulosti nebyla stojanům pro kola ze strany hl. m. Prahy věnována velká pozornost. Před zahájením instalace nových stojanů bylo na území hl. m. Prahy na základě terénních průzkumů evidováno přes 400 stojanových hnízd (s kapacitou 1-30 kol). Všechny zaregistrované stojany jsou zaneseny do databáze, která je součástí dynamické mapy (většina i s fotodokumentací). Nevýhodou většiny dosavadních pražských stojanů je nevhodná konstrukce nebo dokonce i umístění, poměrně významná část stojanů nainstalována soukromými subjekty a tudíž je jejich veřejné užití leckdy limitováno (např. otevírací dobou obchodu či restaurace), stojany na kola jsou i součástí většiny parkovišť typu P+R jako služba B+R. Mimo stojany na B+R byla jedinou rozsáhlejší akcí pouze instalace několika stojanů typu "spirála" především v centru města, jinak se jednalo o ojedinělé akce (např. před budovami na Mariánském náměstí nebo v Jungmannově ulici). Většinou nebyly voleny vhodné typy stojanů a tak není divu, že kola zamčená u nedalekých sloupků dopravních značek nebyla výjimkou.

V roce 2006 byl po diskusi v Pracovní skupině pro cyklistickou dopravu hl. m. Prahy vybrán jako nejvhodnější typ stojan opěrný (původně typu P), po dalších diskusích byl upřednostněn jednodušší a elegantnější typ tvaru  ("převráceného U"). Tento typ stojanu je podporován jednotně všemi členy Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu a to na základě především zahraničních pozitivních zkušeností s typy opěrných stojanů a převážně rozporuplných zkušeností s typy stojanů standardně v Praze (i ve zbytku ČR) používaných.

V roce 2007 bylo na jaře (a znovu v srpnu) písemně osloveno všech 57 městských částí s nabídkou nových městských stojanů na kola. Půdorysné umístění je možné variantně za sebou, vedle sebe (i šikmo) nebo jako zábradlí či ochrana např. stromů. Stojany včetně instalace jsou hrazeny z rozpočtu TSK hl. m. Prahy a jednotlivé městské části je přebírají do správy.

V průběhu roku 2008 bylo novým typem stojanů osazeno i několik míst v rámci nové výstavby (např. u stanic metra letňanského úseku linky C) nebo samostaných akcí městských částí (např. před úřadem MČ Praha 10). Rozjezd rozsáhlejší stojanové akce byl komplikován hledáním výrobce (stávající výrobci nabízejí většinou "drátolamy") a rozdílnými stanovisky týkajícími se rozsahu nutných povolení a souhlasů s umístěním "stavby" (za které je možné v zemi zapuštěné stojany možné považovat). Pro příslušných projednáních tedy byly na konci roku 2008 konečně nainstalovány první stojany na území městských částí Praha 6, Praha 15, Praha - Ďáblice, Praha - Libuš a Praha - Řeporyje.

stojanové hnízdo - Jugoslávských partyzánů (modrá menza), Praha 6 stojanové hnízdo - kino Ořechovka, Praha 6 stojanové hnízdo - úřad MČ a poliklinika Břevnov, Praha 6
Do konce roku bylo umístěno na 25 hnízdech celkem 138 kusů stojanů, v roce 2009 se předpokládá instalace stovek dalších.


Další články o stojanech na kola: