Stručný přehled možností přepravy kol v PID (na těchto webových stránkách)

Panel č. 14 osvětové výstavy Praha cyklistická - návod k použití

Cyklisté v PID (na www.ropid.cz)


Přívozy

Všechny přívozy PID, které spojují vltavské břehy ( a tím i páteřní cyklotrasy A 1 a A 2), přepravují jízdní kola zdarma. Od 1.4.2010 se k celoročně provozovaným přívozům P1 a P2 připojí zbývající čtyři. Novinkou letošního roku je, že na podzim přeruší provoz již jediný (P4). Dále dojde k potřebnému sezonnímu posílení přívozu P2 (druhou lodí).


Více na stránkách ROPID

Železnice

Na všech železničních tratích zahrnutých do PID je provoz zajištěn vozidly umožňujícími přepravu jízdních kol. Přepravu většího množství jízdních kol umožňují zejména linky zajišťované elektrickými jednotkami nebo s posílenými soupravami pro přepravu jízdních kol. Ve vlacích je přeprava jízdních kol zpoplatněna (základní cena 25 Kč za každý vlak).

Cyklovlak je v provozu od 27.3. do 31.10.2010 v nepracovní dny v trase „Praha Masarykovo nádraží – Praha-Dejvice – Hostivice – Středokluky – Podlešín – Slaný“. Dva páry osobních vlaků s rozšířenou přepravou jízdních kol jsou jedinými osobními vlaky, které projíždějí po „okořské“ trati „Hostivice – Středokluky“. Pro přepravu cyklistů je přednostně určen vždy druhý vůz vlaku, který je vybaven speciálními prostory pro přepravu jízdních kol a je v něm snížen počet míst k sezení.

Více na stránkách ROPID

Podrobné informace o přepravě kol vlakem: www.cd.cz/kolo

Cyklobus

V roce 2010 je linka cyklobusu Pražské integrované dopravy v provozu v nepracovní dny od 3.4. do 3.10. Spoje v trase „Dobřichovice, nádraží - Černolice (T) - Řitka - Mníšek pod Brdy, náměstí - Mníšek pod Brdy, Kaple - Kytín“ navazují v Dobřichovicích na vlaky linky S7 (trať ČD 171 Praha - Beroun) ve všech směrech. Cyklobus zlepšuje přístupnost výše položených cyklisticky atraktivních oblastí Brd veřejnou dopravou pro Pražany i obyvatele údolí Berounky. V oblasti Mníšku pod Brdy a Kytína je možné využít i cyklotrasy Klubu českých turistů č. 8129, 8130, 8131.
Provoz linky je zajištěn upraveným autobusem pro přepravu 25 jízdních kol připevněných v úchytech.
Na lince platí tarif PID. Za přepravu jízdního kola se v cyklobusu platí 26 Kč bez ohledu na vzdálenost, ale při předložení platného dokladu ČD o přepravě jízdního kola ve vlaku do Dobřichovic je přeprava jízdního kola v cyklobusu za 13 Kč. Ve vlacích ČD je nutné odbavit jízdní kolo dle Tarifu ČD (jako spoluzavazadlo za 25 Kč).

Více na stránkách ROPID

 

Tramvaje

Po úspěšném zkušebním provozu (od 1.9.2009) již není od 1.1.2010 dle Smluvních přepravních podmínek PID přeprava jízdních kol v tramvajích vyloučena v garantovaných nízkopodlažních spojích. Přeprava jízdních kol je tedy možná ve stanovených úsecích a směrech ve všech tramvajích - nadále platí zákaz přepravy jízdních kol v pracovní dny od 6:00 do 20:00 h a nutnost splnit další podmínky pro přepravu.

Více na stránkách ROPID