Sčítání cyklistů na profilech cyklistické dopravy probíhá v Praze od roku 2002, systematičtěji od roku 2005. Je sledováno cca 65 profilů - asi polovina z nich v rámci sčítání dopravy na tzv. centrálním kordonu (přibližně hranice městské památkové rezervace) a na pražských mostech, zbytek jako čistě bezmotorové profily (rozlišují se cyklisté, chodci, případně bruslaři). Použitá manuální metoda, kdy pracovník zaznamenává jeden den v roce počty přímo v terénu, však neposkytovala nejpřesnější výsledky. Největší vliv mělo počasí, které se nedá na předem pevně stanovený den objednat... Proto je i srovnávání meziročních výsledků na jednotlivých profilech pro hodnocení trendu velmi nepřesné a tendenci lze přibližně stanovit pouze z celkového počtu na všech profilech.
Sčítání cyklistů - tabulka se historickým srovnáním

Potřeba zajistit přesnější podklady o intenzitách cyklistické dopravy spolu se zlepšujícími se technickými i organizačními možnostmi vedla po prověřování možností k prvním pokusům přímo v terénu.
V dubnu 2009 bylo po dobu 10 dnů zkušebně provozováno na cyklotrase A2 u Vyšehradského tunelu první zařízení pro automatické sčítání (odkaz na článek), výstupy však nerozlišují cyklisty, chodce a bruslaře.
V další etapě jsou od 1. května 2009 zkušebně provozovány automatické sčítače rozlišující cyklisty na následujících místech:

cyklotrasa -  oblast umístění systém sledováno  data provoz od

A 2 - Podolí

Podolské nábřeží, cyklostezka, cca 100 m jižně od Vyšehradského tunelu EcoCounter  jízdní kola
(chodci, bruslaři)
více

1.5.2009

A 2 - Těšnov

Rohanské nábřeží, cyklostezka, mezi Hlávkovým mostem a ulicí Ke Štvanici Unicam BikeCounter jízdní kola
(chodci, bruslaři)
on-line

1.5.2009

A 17 - Dolní Šárka

V Šáreckém údolí, vozovka EcoCounter jízdní kola
(ostatní vozidla)
více

1.5.2009

A 17 - Dolní Šárka

V Šáreckém údolí, vozovka Unicam BikeCounter jízdní kola
(ostatní vozidla)
on-line

 1.5.2009

 

V rámci zkušebního provozu bude ověřována i přesnost obou systémů kontrolním manuálním sčítáním, po vyhodnocení se v roce 2009 se předpokládá zprovoznění 10 trvalých sčítacích stanic na významných cyklistických trasách.

Ze zjištěných hodnot lze usuzovat významný podíl cyklistů rekreačních (viz hodnoty v nepracovní dny a v podvečerních hodinách pracovních dnů), ale i velký podíl cyklistů dopravních (hodnoty v pracovní dny ráno a odpoledne). Je potěšitelné, že subjektivnější dojem růstu dopravního využití jízdního kola začíná podpořovat i nezávislé dlouhodobé sčítání.


Získávání a vyhodnocení dat ze zkušebního provozu

systém EcoCounter
Data jsou zatím dostupná pouze v zasílaných výstupech.
Rozlišení dle směrů včetně součtu, po časových úsecích (zvolena hodina a den).

systém Unicam BikeCounter
Data jsou dostupná přes webové rozhraní, lze zadat období a podrobnější data třídit podle jednotlivých sloupců.
Rozlišení dle směrů, po hodinách, podrobný výpis jednotlivých průjezdů.


Pár zajímavých čísel

A 2 - Podolí

 • maximální den: 2 806 cyklistů (neděle 17.5.2009)
 • maximální pracovní den: 1 897 cyklistů (středa 20.5.2009)
 • maximální hodina: 301 cyklistů (neděle 17.5.2009, 16:00-17:00)
 • maximální hodina - pracovní den: 260 cyklistů (středa 20.5.2009, 17:00-18:00)
 • maximální hodina - pracovní den ranní špička: 144 cyklistů, z toho do centra 105 (středa 20.5.2009, 8:00-9:00) A2 - Těšnov
 • v pracovní dny převažuje dopravní směr (ráno do centra, odpoledne z centra)
 • v nepracovní dny převažuje rekreační směr (dopoledne z centra, odpoledne do centra)
 • hodnota za pracovní den odpovídá počtů zjištěným v předchozích letech při manuálních sčítáních (okolo 1 000 cyklistů)

 

A 2 - Těšnov

 • pracovní den (středa 20.5.2009): 794 cyklistů
 • nepracovní den (neděle 17.5.2009): 900 cyklistů
 • maximální hodina: 123 cyklistů (neděle 17.5.2009, 15:00-16:00)
 • maximální hodina - pracovní den: 97 cyklistů (čtvrtek 14.5.2009, 14:00-15:00)
 • maximální hodina - pracovní den ranní špička: 63 cyklistů, z toho do centra 29 (středa 20.5.2009, 8:00-9:00)
 • směry jsou celotýdenně vcelku vyrovnány

 

A 17 - Dolní Šárka

 • pracovní den (středa 20.5.2009): 352 cyklistů
 • nepracovní den (neděle 17.5.2009): 848 cyklistů
 • maximální hodina: 125 cyklistů (neděle 17.5.2009, 14:00-15:00)
 • maximální hodina - pracovní den: 67 cyklistů (středa 20.5.2009, 18:00-19:00)
 • směry jsou celotýdenně vcelku vyrovnány


Řeč čísel - statistické údaje (trvalý článek)