nové pojízdné pásy pro cyklisty

Po několikaletém úsilí, které mělo za cíl dosáhnout zlepšení kvality jízdy i bezpečnosti samotné, začala koncem října 2007 na obou pravobřežních vltavských náplavkách výměna pásu dlažby za cyklisticky vhodnější povrch.

 

nové pojízdné pásy pro cyklisty předlažba na Výtoni předlažba na Výtoni předlažba na Výtoni odstraňování původní dlažby


Novoměstská i staroměstská náplavka jsou součástí páteřní pražské cyklotrasy A 2, ale jejich význam pro cyklisty byl vždy výrazně snižován kvalitou povrchu i dopravním režimem. Dlažba největším rozměrem kostek se zaobleným povrchem se kvalitou pojezdu blíží proslulým „kočičím hlavám“ a rovněž původní dopravní režim téměř neomezující automobily (za to cyklisty i chodce) byly důvodem výrazné neobliby náplavek mezi cyklisty. Velká část cyklistů tak raději volila pro tělo pohodlnější paralelní jízdu mezi auty či dokonce nelegálně po chodnících nebo po  tramvajových tělesech - a to i přes jiné překážky, jako křižovatky, obrubníky a oddělovací prahy.
Koncem roku 2006 byla na staroměstské náplavce (přibližně na úrovni nemocnice Na Františku) v rámci rekonstrukce provedena část dlažby v menších kostkách a dále byl učiněn na novoměstské náplavce pokus o úpravu povrchu zbroušením a nadstandardním zalitím spár.

drobná dlažba drobná dlažba zbroušení zálivka spár


Tyto úpravy však nepřinesly odpovídající zlepšení a tak bylo dále hledáno řešení přijatelné pro všechny zúčastněné instituce a organizace. To na základě řady jednání a po zpracování projektové dokumentace představuje předláždění pásu širokého 1,7 resp. 2,5 metru v celé délce obou náplavek. Koridor je na stranách tvořen dvěma hladkými pásy šířky 35 cm z kamenných desek, které jsou opracovány tak, aby neklouzaly (tj. povrch desek je neleštěný, hrubě štokovaný). Prostor mezi těmito pásy je vyplněn drobnou dlažbou velikosti 8-10. Tento střední pás bude sloužit pro objíždění a vyhýbání.

Obrázek bez popisku

verze ke stažení (*.jpg, vel.986 kbyte, 2444x2666 pxl)

 

Dne 1.11. 2007 proběhl poblíž Železničního mostu první kontrolní den, na kterém byl hodnocen první úsek dlažby. Na základě porovnání variant vnitřní dlažby (šikmo nebo kolmo na pojízdné pásy) byla jako definitivní varianta zvolena dlažba kolmá s nenavazujícími podélnými spárami (externí fotogalerie k tématu).

kontrolní den vnitřní dlažba - šikmo vnitřní dlažba - kolmo

Souběžně s přípravou předlažby došlo v průběhu roku 2007 na obou náplavkách ke změně dopravního režimu, který vytvořil podmínky pro výrazné omezení a zpomalení provozu motorové dopravy.

Dokončení celé akce se očekává na jaře roku 2008, takže s oteplením budou moci pohodlnost jízdy těsně podél Vltavy vychutnávat všechny skupiny cyklistů.

orientační mapa:

předlažba náplavek na cyklotrase A 2

soubor ke stažení (obr v rozlišení 1264x844 pxl, 877 kbyte)

předlažba náplavek na cyklotrase A 2

soubor ke stažení (obr v rozlišení 1263x845 pxl, 764 kbyte)

 


Základní údaje

Cyklotrasa: A 2
Úsek: Na Libušince – Myslíkova + Na Rejdišti – Štefánikův most
Rozsah: kompletní předlažba pásu šířky 1,6 – 2,5 m, včetně dvou pojezdných pásů šíře 35 cm
Délka: 2,4 km
Provedeno: 10/2007 - 4/2008