prace5.jpg novostavba samostané cyklostezky podél ulice Jelení cesta parkem za opevněním je momentálně uzavřena nový úsek cyklotrasy A 2 z Komořan na Zbraslav, původní stav výstavba cyklostezky podél Vltavy výstavba cyklostezky podél Vltavy

dokument ke stažení velikost poslední aktualizace
Výstavba cyklistické infrastruktury (pouze samostatné stavby TSK)

xls

do 0,2 MB

14.6.2010
Cykloúpravy - návrhy, obecný přehled

xls

do 0,2 MB

list. 2008
Cyklopruhy - návrhy, obecný přehled

xls

do 0,2 MB

30.1.2009
Cykloobousměrky - návrhy

xls

do 0,2 MB

13.2.2009
Cyklotrasy - směrové značení - návrhy (nové i obnova)

xls

do 0,2 MB

1.6.2010
Buspruhy s prioritou zprůjezdnění pro jízdní kola - návrhy

xls

do 0,2 MB

13.2.2009
Cyklostojany typu instalované hl. m. Praha

xls

do 0,2 MB

27.5.2010
Zadávací karty cyklistické infrastruktury

více

nová stránka

7.2.2010
Automatické sčítače cyklistů - návrh lokalit

xls

do 0,2 MB

16.3.2010

Střešovická + Na Petřinách Jugoslávských partyzánů cyklopiktokoridor - nábřeží Kapitána Jaroše uživatelé bus+cyklopruhu Plzeňská, Vrchlického V19 - Novodvorská cyklopiktokoridor Vršovická