Obrázek bez popisku

Dokumenty hl. m. Prahy pro rozvoj infrastruktury pro cyklisty

Územní plán
Usnesení Rady či Zastupitelstva hl. m. Prahy
Systém celoměstských cyklotras (páteřní a hlavní)

výstavba cyklostezky podél Vltavy

Aktuální stav přípravy, výstavby a úprav a další pracovní materiály

Přehled projektů a staveb
Přehled úprav pro zlepšení cyklistické infrastruktury
Zadávací karty
Návrh Koncepce cyklistické dopravy

90x90 scitani.jpg

Statistické údaje

Dělba přepravní práce
Sčítání cyklistů na profilech
Kilometry a počty prvků cyklistické infrastruktury
Orientační ceny prvků cyklistické infrastruktury

IS20_anot.jpg

Směrové dopravní značení cyklotras

Přehled cílů cyklotras
Zásady kvalitního směrového značení
Příklady dopravního značení

Obrázek bez popisku

Legislativa a metodické pomůcky pro vytváření infrastruktury pro cyklisty

Zákony, vyhlášky, normy, technické podmínky...
Metodické pomůcky
Objekty pro AutoCAD