Dělba přepravní práce (modal split)

veřejná doprava automobilová doprava pěší doprava cyklistická doprava celkem

43 %

33 %

23 %

1 %

100 %

Zdroj: TSK-ÚDI


Sčítání cyklistů

Sčítání cyklistů na profilech cyklistické dopravy probíhá v Praze od roku 2002, systematičtěji od roku 2005. Je sledováno cca 65 profilů - asi polovina z nich v rámci sčítání dopravy na tzv. centrálním kordonu (přibližně hranice městské památkové rezervace) a na pražských mostech, zbytek jako čistě bezmotorové profily (s cyklisty případně evidovány i kategorie chodců a bruslařů). Používaná manuální metoda, kdy pracovník zaznamenává jeden den v roce počty přímo v terénu, však neposkytuje nejpřesnější výsledky. Největší vliv má počasí, které se nedá na předem pevně stanovený den objednat... Proto je i srovnávání meziročních výsledků na jednotlivých profilech pro hodnocení trendu velmi nepřesné a tendenci lze přibližně stanovit pouze z celkového počtu na všech profilech.

Automatické sčítání cyklistů

Automatické sčítače umožňují získávat on-line data 24 hodin denně všech 365 dní v roce a jejich další zpracování a vyhodnocování.
V květnu 2009 byly vyzkoušeny dva typy technologie na 4 místech (3 profilech), na podzim 2009 byly osazeny vybrané sčítače na 10 významných cyklistických profilů a koncem roku 2010 bylo započato rozšíření na celkem 28 profilů.

Poznámka: po zprovoznění jsou sčítače odlaďovány (hodnoty prvních týdnů nemusejí odpovídat skutečnosti).

Aktuální situace na všech sledovaných profilech.

Přehled sčítačů v provozu / ^ - testovacím provozu / * - ve výstavbě

cyklotrasa oblast profil umístění data provoz od

A 1

Lahovice cyklostezka pod Lahovickým mostem

on-line

od 27.10.2009

A 1

Holešovice cyklostezka nábřeží Kapitána Jaroše, cca 200 m západně od Hlávkova mostu

on-line

od 28.10.2009

A 1 ^

Podbaba cyklostezky Podbabská, na úrovni Hydrologického ústavu

on-line

od 2.4.2011

A 2 ^

Modřany cyklostezka jižně od ulice U Kina

on-line

od 7.4.2011

A 2

Podolí cyklostezka Podolské nábřeží, cca 150 m jižně od Vyšehradského tunelu

on-line
(zkušební)

od 4.11.2009
(1.-31.5.2009)

A 2

Těšnov cyklostezka Rohanské nábřeží, mezi Hlávkovým mostem a ulicí Ke Štvanici

on-line

od 1.5.2009

A 2 ^

Trojský zámek cyklostezka Povltavská, jižně od Trojského zámku

on-line

od 29.3.2011

A 11 ^

Radotín cyklostezka pravobřežní předpolí lávky přes Berounku

on-line

od 31.3.2011

A 12 ^

Barrandovský most cyklostezka západní předmostí, severní chodník

on-line

od 19.4.2011

A 17

Dolní Šárka vozovka V Šáreckém údolí, u zastávky Žežulka

on-line

od 1.5.2009

A 21 ^

Šeberov vozovka Nad Šeberákem, u ulice V Honu

on-line

od 1.4.2011

A 22

Krč cyklostezka pod Jižní spojkou, 50 m severně od přejezdu pro cyklisty

on-line

od 6.11.2009

A 22 ^

Chodov cyklostezka východně od lávky přes D1

on-line

od 12.4.2011

A 23

Vršovice cyklopruhy Vršovická, u vršovického nádraží

on-line

od 28.10.2009

A 24

Dubeč vozovka Netlucká, na okraji Dubče

on-line

od 28.10.2009

A 26

Libeň chodník Kolčavka, u podjezdu Čuprovy ulice

on-line

od 28.10.2009

A 27 ^

Letňany bezmotorová komunikace severně od lávky přes Kbelskou

on-line

od 29.3.2011

A 33 ^

Divoká Šárka bezmotorová komunikace Divoká Šárka, severně od Evropské

on-line

od 30.3.2011

A 41 ^

Karlov cyklostezky severní předpolí Nuselského mostu

on-line

od 30.3.2011

A 310

Troja vozovka Trojský (Císařský) ostrov, severní rampa mostu přes Plavební kanál

on-line

od 5.11.2009

A 310 ^

Dukelských hrdinů vozovka mezi ulicemi Skaleckou a Kostelní

on-line

od 15.4.2011

A 165X ^

Střešovice vozovka (cyklopruhy) Střešovická, u ulice Nový lesík

on-line

od 1.4.2011

Zjištěné hodnoty potvrzují využití jízdního kola pro účely rekreační i dopravní (byť je toto rozdělení vcelku nepřesné, protože doprava na kole může být vlastně rekreací). Využití kola jako volnočasové pomůcky dokládají zejména hodnoty v nepracovní dny a v sezóně v podvečerních hodinách pracovních dnů; využití jako dopravního prostředku pak hodnoty v pracovní dny ráno a odpoledne (zejména pak ve dnech či ročních obdobích s nepříznivějším počasím).

Manuální a statistické sčítání cyklistů

údaje termín data velikost
Sčítání cyklistů - celoměstské profily (včetně historického srovnání) 2009 - 2002

xls

do 0,2 MB
Sčítání cyklistů - cyklotrasa A221, profil Dvorecké náměstí (včetně stopy průjezdu) 2009

xls

do 0,2 MB
Anketní průzkum cyklistické dopravy 2002

více

Anketní průzkum cyklistické dopravy 2008

pdf

0,9 MB
Anketní průzkum cyklistické dopravy 2010

pdf

0,6 MB
Sčítání cyklistů - cyklotrasa A2, profil ČSPH Agip pod Branickou skálou (včetně ostatních účastníků provozu) 2007

xls

do 0,2 MB
Modal split cyklistů - území hl. m. Prahy dle Sčítání lidu 2001 (tabulka, grafy) 2001

xls

do 0,2 MB
Sčítání cyklistů - profily dopravy na centrálním kordonu, vnějším kordonu a mostech přes Vltavu 2009

doc

do 0,2 MB
Sčítání cyklistů na vybraných křižovatkách (projekt o.s. Oživení a serveru PrahouNaKole.cz) 2010

link

Sledování průjezdů cyklistů vybranými lokalitami (komentovaná fotodokumentace) 2009 - 2011

link

Další informace lze nalézt v Ročenkách dopravy TSK-ÚDI.


Nehodovost cyklistů

Nehodovost cyklistů je jedno z kritérií, kterým se může měřit i kvalita infrastruktury pro cyklisty. Sledování nehodovosti cyklistů je však poměrně komplikované, protože řada nehod se do statistik Policie ČR (a jiné v podstatě nejsou) nedostane. Dopad pravděpodobně měla i změna legislativy, kdy jednu dobu platil i peněžitý trest za samozranění při nehodě bez dalších účastníků.
Pro přesnější pohled by rovněž bylo vhodné porovnání s dopravními výkony (tzn. kilometry ujetými na kole), které v posledních letech výrazně rostou.

Nehodovost cyklistů na území hl. m. Prahy 2000 - 2010 (pdf; do 0,1 MB)

Nehodovost cyklistů v letech 2000 - 2007 (článek ze 14.4.2008)


Čísla infrastruktury

Hodnoty jsou průběžně upřesňovány.

Podrobnější informace k jednotlivým kategoriím v článku Základní termíny cyklistické infrastruktury.

kategorie (dopravní značení) hodnota jednotka poslední změna přehledy
stezka pro cyklisty (C8)

7,5

km (osově) září 2010
stezka pro chodce a cyklisty (C9 - nedělená)

115,6

km (osově) září 2010
stezka pro chodce a cyklisty (C10 - dělená)

9,5

km (osově) září 2010
vyhrazený jízdní pruh pro jízdní kola (IP20+V14)

27,7

km (směrovaně) listopad 2010

graf

vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, jízdní kola, příp. taxi (IP20+V15)

12,5

km (směrovaně) červen 2011

graf

pěší zóna s povoleným vjezdem jízdních kol (IP27)

11,0

km (osově dle ulic) září 2010
cyklopiktokoridor (V20)

11,9

km (směrovaně) září 2010

graf

bezmotorová zóna (B11) - ve stopě cyklotras či významných průjezdů

min. 56,8

km (osově dle komunikací) září 2010
obytná zóna (IP26) - ve stopě cyklotras či významných průjezdů

min. 4,1

km (osově) září 2010
cykloobousměrka (E12a/b)

7,3
39

km (osově)
úseků (ulic)
červen 2011

grafy

stojanové hnízdo (evidované)

cca 650

hnízd duben 2010
cyklotrasa (jednotlivé cyklotrasy, tzn. úseky se souběhem cyklotras započteny pro každou zvlášť)

375

km (osově) říjen 2010
cyklotrasa (síť, tzn. úseky se souběhem cyklotras započteny pouze jednou)

344

km (osově) říjen 2010
B+R (na P+R)

12

lokalit květen 2008
předsunutá stopčára (V19)

90
331

křižovatek
jízdních pruhů
červenec 2011

grafy

přejezd pro cyklisty (V8)

19

přejezdů prosinec 2010

graf


Orientační ceny infrastruktury

Pro základní orientaci informace o kalkulačních nebo realizačních cenách cykloinfrastruktury

.