Systém celoměstských cyklotras hl. m. Prahy

  • Systém celoměstských cyklotras, březen 2010 - mapa, pdf 12,8 MB

Archiv - starší verze

  • Cyklotrasy nového Územního plánu hl. m. Prahy (po úpravách), únor 2010 - mapa, pdf 3,6 MB
  • Cyklotrasy nového Územního plánu hl. m. Prahy, listopad 2009 - mapa, pdf 1,7 MB + komentář, pdf 0,25 MB
  • Návrh cyklotras pro Územní plán hl. m. Prahy, červen 2009 - mapa, pdf 1,3 MB + přehled, xls 76 kB
  • Systém cyklotras hl. m. Prahy, výřez papírové cyklomapy, pdf 0,8 MB ze září 2009
  • Návrh revize trasování cyklotras - říjen 2008 (mapa, pdf 1,7 MB)
  • Návrh revize trasování cyklotras - leden 2008 (mapa, pdf 3,7 MB + popis změn, xls 30 kB)
  • Návrh celoměstských cyklotras - říjen 2006 (mapa, pdf 1,3 MB)

Archiv - historické dokumenty

  • Významné cyklistické trasy v Praze a okolí (ÚDI), 2004 - mapa, jpg 1,8 MB