Zápisy z jednání Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu

celý článek

Celkový počet: nejméně 86
Na stránce:
 • 16. 3. 2010 Zápis z 33. jednání Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 15. 3. 2010
  Zápis z březnového jednání Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu - Kontrola plnění úkolů, Informace: výstavba, úpravy, údržba, rekonstrukce a nové stavby, Akce k financování z fondů EU, Změny legislativy, Stojany, Audit cyklistických bariér, Automatické sčítače cyklistů a další.
 • 16. 2. 2010 Zápis z 32. jednání Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 15. 2. 2010
  Zápis z únorového jednání Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu - Kontrola plnění úkolů, Informace: výstavba, úpravy, údržba, rekonstrukce a nové stavby a další body.
 • 19. 1. 2010 Zápis z 31. jednání Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 18. 1. 2010
  Zápis z lednového jednání Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu - Kontrola plnění úkolů, Informace: výstavba, úpravy, údržba, rekonstrukce a nové stavby, Integrační opatření pro cyklisty; Zadávací karty; Bezpečné cesty do školy – Klánovice; Různé.
 • 15. 12. 2009 Zápis z 30. jednání Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 14. 12. 2009
  Zápis z prosincového jednání Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu - Kontrola plnění úkolů, Informace: výstavba, úpravy, údržba, rekonstrukce a nové stavby, Zadávací karty, Automatické sčítače a cyklistické stojany, Nový režim na jižním úseku cyklotrasy A 2, Různé.
 • 10. 11. 2009 Zápis z 29. jednání Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 9. 11. 2009
  Zápis z listopadového jednání Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu - Kontrola plnění úkolů, Územní plán, Informace – výstavba, úpravy, údržba, rekonstrukce a nové stavby; Zadávací karty; Automatické sčítače a cyklistické stojany; Nový režim na jižním úseku cyklotrasy A 2, Různé.
 • 13. 10. 2009 Zápis z 28. jednání Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 12. 10. 2009
  Zápis z říjnového jednání Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu - Kontrola plnění úkolů, Informace – výstavba, úpravy, údržba, rekonstrukce a nové stavby; Zadávací karty; Průjezd cyklistů přes Císařskou louku, Klárov pod mostem, kolem Vyšehradské skály; Automatické sčítače a cyklistické stojany; Osvěta, výchova, propagace; Uzavírky a omezení na cyklotrasách; Různé.
 • 8. 10. 2009 Zápis z 27. jednání Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 14. 9. 2009
  Zápis ze zářijového jednání Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu - Kontrola plnění úkolů, Informace – výstavba, úpravy, údržba, rekonstrukce a nové stavby; Zadávací karty; Průjezd cyklistů přes Císařskou louku, Klárov pod mostem, kolem Vyšehradské skály; Automatické sčítače; Společné vyhrazené cyklistické pruhy BUS+TAXI+CYKLO; Uzavírky a omezení na cyklotrasách; Různé.
 • 9. 6. 2009 Zápis z 26. jednání Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 8. 6. 2009
  Zápis z červnového jednání Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu - Kontrola plnění úkolů, Informace – výstavba, úpravy, údržba, rekonstrukce a nové stavby; Zadávací karty; Průjezd cyklistů přes Císařskou louku, Klárov pod mostem, kolem Vyšehradské skály; Automatické sčítače; Společné vyhrazené cyklistické pruhy BUS+TAXI+CYKLO; Uzavírky a omezení na cyklotrasách; Cyklokonference; Různé.
 • 13. 5. 2009 Zápis z 25. jednání Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 11. 5. 2009
  Zápis z květnového jednání Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu - Kontrola plnění úkolů, Uzávěra cyklotrasy, Informace firem TSK a PDS – výstavba a údržba, Informace o úpravách cyklistických tras v centru (cykloobousměrky, V14, V19), Informace o rekonstrukcích a nových stavbách TSK, DP, OMI (Polák), Stojany, Změny ve složení KCD, Předložení Koncepce cyklodopravy 2009-10 do RHMP, Propagačně-osvětová výstava – další místa, Freyova – Hořejší rybník, Víceúčelový jízdní pruh > cyklokoridor – Vršovická, V Olšinách, Programy InterReg – MeetBikePlus a Naviki , A2 – náplavka Výtoň (uzavírka Lodě na vodě), Diskuse, ostatní.
 • 23. 4. 2009 Zápis z 24. jednání Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 20. 4. 2009
  Zápis z dubnového jednání Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu - Kontrola plnění úkolů, Uzávěra cyklotrasy, Informace firem TSK a PDS – výstavba a údržba, Informace o úpravách cyklistických tras v centru (cykloobousměrky, V14, V19), Informace o rekonstrukcích a nových stavbách TSK, DP, OMI (Polák), Stojany, Změny ve složení KCD, Předložení Koncepce cyklodopravy 2009-10 do RHMP, Propagačně-osvětová výstava – další místa, Freyova – Hořejší rybník, Víceúčelový jízdní pruh > cyklokoridor – Vršovická, V Olšinách, Programy InterReg – MeetBikePlus a Naviki , A2 – náplavka Výtoň (uzavírka Lodě na vodě), Diskuse, ostatní.
Celkový počet: nejméně 86
Na stránce: