Jméno Funkce
JUDr. Monika Krobová Hášová Předsedkyně
Radek Čermák Člen
Pavel Karas člen
Radek Lohynský Člen
Ing. Ladislav Malý Tajemník
Ing. Václav Juppa Člen
Ing. arch. Radim Šimko Člen
Petr Provazník Člen
Tomáš Prousek Člen
Ing. Aleš Simandl Člen
RNDr. Miroslav Prokeš Člen
Ing. Marek Zděradička Člen