Pro  Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD)
Přítomni JUDr. Monika Krobová Hášová – předsedkyně komise, Radek Čermák, Ing. Václav Juppa, Pavel Karas, Tomáš Prousek, RNDr. Miroslav Prokeš, Ing. arch. Radim Šimko, Ing. Roman Štěpánek
Hosté  radní  ing. Jiří Nouza
Omluveni Petr Provazník, Ing. Aleš Simandl, Ing. Marek Zděradička, ing. Ladislav Malý – tajemník komise
Zpracoval ing. Ladislav Malý  Počet stran 2 17.00 h Datum

17. 12. 2013

od 17:00 hod. do 19:00 hod.

1. Automatické sčítače cyklistů (ASC)

Předsedkyně komise informovala o uzavření přechodné smlouvy na provoz 29 ASC do dubna 2014.

TSK vypíše veřejné výběrové řízení na dlouhodobý provoz ASC. Detailní umístění ASC prokonzultuje T. Prousek s pracovníky TSK.

2. Postup prací na lahovické cyklolávce

Ing. Štěpánek informoval členy komise o připravenosti staveniště na montáž ocelové konstrukce s očekávaným termínem dokončení březen 2014, jak přislíbil předsedkyni komise ing. Pivec.. Ukradené kovové prvky lávky byly již doplněny včetně opatření proti dalším krádežím.

3. Web Praha cyklistická

Úkol 26/1: Dodat článek pro zveřejnění na webu Praha cyklistická.

                  T: 3. 1. 2014                                                                               O: všichni členové komise

Úkol 26/2: Připravit zadávací kartu pro dopravní uzel nám. Na Stráži.

                  T: 15. 1. 2014                                                                             O: Prousek,

4. Příprava cyklistických map Prahy 2014

Úkol 26/3:  Požádat přes radního Nouzu odbor komunikace MHMP o zajištění propagace a vytištění 35 000 ks cyklistických map pro veletrh For Bikes.

                   T: 15. 1. 2014                                                                            O: předsedkyně komise

Úkol 26/4:  Připravit náměty na propagační předměty pražské cyklistické dopravy.

                   T: 15. 1. 2014                                                                            O: členové komise

5. Kontrola plnění úkolů

Úkol 22/2: Zahájit s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a.s. diskusi o potřebě znázornit na nástupištích všech stanic metra povolená místa nástupu s jízdním kolem a povolit přepravu kol ve výtahu stanice Hlavní nádraží.

                   T: 15. 10. 2013                                                                               O: Prousek

                 Návrhy projednány, realizace se zatím odkládá z důvodu nechuti a nedostatku financí DP.

Úkol 24/1: Prověřit na která z problematických míst jsou již zpracována zadání.

                  T: 19. 11. 2013                                                                              O: Štěpánek, Karas

                  Splněno, zadání nebyla dosud zpracována.        

Úkol 25/1: Dodat p. Karasovi životopis a fotografii pro zveřejnění na webu.

                  T: 30. 11. 2013                                                                              O: Čermák, Štěpánek, Karas

                  Termín se posunuje do 31. 12. 2013.

Úkol 25/2: Zajistit ve spolupráci s OKO aktualizaci a funkčnost webu Praha cyklistická.

                  T: 15. 12. 2013                                                                              O: Karas

                 Termín se posunuje do 15. 1. 2014.

Úkol 25/3: Projednat s OKO možnost získání mapových podkladů od serveru Prahou na kole.

                  T: 15. 12. 2013                                                                              O: Karas

                  Splněno.

Úkol 25/4: Projednat s nám. primátora Ing. Nouzou realizaci cyklomap a účast na veletrhu For Bikes.

                  T: 15. 12. 2013                                                                              O: předsedkyně komise

                  Splněno, viz úkol 26/3.

Všechna usnesení byla schválena jednomyslně.

 

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 21. 1. 2014 v 17:00 h v zasedací místnosti č. 349 v Nové radnici, Praha 1, Mariánské nám. 2.

Další termíny v 1. pololetí 2014: 18. 2., 18. 3., 15. 4., 20. 5. a 17. 6.

 

zapsal:  RNDr. Miroslav Prokeš                                          ověřila a schválila: JUDr. Krobová Hášová                                                                                                                            předsedkyně komise