Využijte centrální e-mail cyklo@cityofprague.cz či níže uvedené přímé kontakty:

ikona-cyklokontakty

 

Jako příklad Vašich zpráv pro nás uveďme:

Vaše podněty, připomínky a dotazy budou distribuovány na příslušné organizace města zodpovědné za konkrétní oblast.

 

Veřejná správa

Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu
Pro volební období 2011-2014 byla ustavena 17. 5. 2011: více tisková zpráva z 19. jednání Rady hl. m. Prahy 17. května 2011 Složení komise.
Archiv: Ve volebním období 2007-2010 byla tvořena zástupci Magistrátu hl. m. Prahy, organizací zřizovaných městem a nestátních neziskových organizací (představení členů)

Předsedkyně Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu
JUDr. Monika Krobová Hášová
Magistrát hl.m. Prahy
Mariánské nám. 2, Praha 1, 110 00
e-mail: Monika.Krobova.Hasova@cityofprague.cz

Web Praha cyklistická

Připomínky ke zpracování a funkčnosti těchto webových stránek:
Ing. Jiří Stach
Magistrát hl.m. Prahy, odbor ochrany prostředí
tel.: 23600 3243
e-mail: jiri.stach@cityofprague.cz

Dynamická cyklomapa:
Ing. Lukáš Lebr
Útvar rozvoje hl.m. Prahy
tel. 23600 5681
e.mail: lebr@urm.mepnet.cz