Ceny různých dopravních opatření, stavebních úprav či dopravního značení jsou velmi často diskutované skutečnosti. Velmi často těmi, kdo o tom nevědí skoro nic...

Uvedené ceny jsou orientační (s DPH) a vycházejí z rámcových kalkulačních cen projektantů i dostupných reálných cen provedených staveb (v rámci České republiky).
U konkrétních staveb se mohou lišit dle místních podmínek, technického řešení, výsledků výběrových řízení apod.

  Projekt - orientační ceny - jednotlivé položky

 opatření  jednotka cca cena za jednotku poznámka
cyklopiktokoridor - pouze jednoduché doplnění

 km, 1 směr

od 8 000 Kč

2009
vyhrazený jízdní pruh, cyklopiktokoridor - orientační průměr

 km, 1 směr

15 000 - 30 000 Kč

2009, dle rozsahu úprav
vyhrazený jízdní pruh - složitější úpravy a projednání

 km, 1 směr

až 50 000 Kč

2009
cyklotrasa - směrové značení a dílčí úpravy dopravního režimu

km

8 000 - 20 000 Kč

2010
stavební akce

10-15 % ceny realizace

2010, dle rozsahu úprav, zajištění přípravy a dozoru
 

 

Realizace - orientační ceny - jednotlivé položky

opatření jednotka cca cena za jednotku poznámka
chodník - zřízení místo vozovky

m2

800 Kč

2010
chodník - nový

m2

1 500 Kč

2010
vozovka (dle konstrukce, pouze základní zemní práce)

m2

2 000 - 5 000 Kč

2010
obruba - přemístění

m

400 Kč

2010
obruba - nová

m

2 000 Kč

2010 
obrubník záhonový - nový

m

230 Kč

2010 
pásek hmatný slepecký - nový

m2

1 100 Kč

2010 
gabion, výška 1 m

m

3 500 Kč

2010 
frézování asfaltu, skládkování

m2

400 Kč

2010
živičný kryt vozovky - nový

m2

300 Kč

2010
kanalizační vpusť - nová

ks

od 100 000 Kč

2010; záleží na napojení
kanalizační vpusť - posun se zaústěním na původní

ks

35 000 Kč

2010
most ocelový, včetně konstrukcí

m2

30 000 Kč

2010
most dřevěný, včetně konstrukcí

m2

50 000 Kč

2010
most betonový, včetně konstrukcí

m2

50 000 Kč

2010
zábradlí ocelové

m

4 000 Kč

2010
zábradlí trubkové

m

2 000 Kč

2010
pásek hmatný slepecký nalepovaný (šíře 42 cm)

m

1 200 - 1500 Kč

2010, dle podkladu
cyklopiktokoridor - pouze jednoduché doplnění

km, 1 směr

od 150 000 Kč

2009
vyhrazený jízdní pruh - posuny čar, rozsáhlejší červené podbarvení

km, 1 směr

250 000 - 750 000 Kč

2009
bus+cyklopruh - pouze změna režimu stávajícího pruhu (změna čar, doplnění nápisů)

km, 1 směr

300 000 Kč

2009
V19 (předsunutá stopčára) - doplnění či realizace bez dalších úprav

1 jízdní pruh

3 000 - 6 000 Kč

2010, dle materiálu a rozsahu podbarvení
cyklotrasa - směrové značení a dílčí úpravy dopravního režimu

km

15 000 - 150 000 Kč

2010, dle rozsahu úprav
dopravní značka "kulatý plech" (např. zákazová či příkazová), základní velikost, bez montáže

ks

2 000 Kč

2010
dopravní značka "velký plech" (např. vyhrazený jízdní pruh, řadící pruhy), základní velikost, bez montáže

ks

5 000 Kč

2010
dopravní značka "šipkový plech" (cyklotrasová IS19), základní velikost, bez montáže

ks

2 000 Kč

2010
dopravní značka "návěstní plech" (cyklotrasová IS20), základní velikost, bez montáže

ks

2 700 Kč

2010
dopravní značka "nejmenší plech" (cyklotrasová IS21), základní velikost, bez montáže

ks

900 Kč

2010
dopravní značka "střední plech" (dodatková tabulka), základní velikosti, bez montáže

ks

500 - 1 000 Kč

2010
sloupek dopravní značky, bez montáže

ks

700 Kč

2010
objímka na sloupek dopravní značky, bez montáže

ks

100 Kč

2010
betonová patka pro sloupek dopravní značky, bez montáže

ks

200 Kč

2010
směrový sloupek deformovatelný ("baliseta"), bez motáže

ks

1 200 Kč

2010
dopravní zrcadlo, bez montáže

ks

5 000 - 9 000 Kč

2010
 

 propojení Ministerstva dopravy a cyklotrasy A 2 bus+cyklopruh V19 - Korunní cyklopiktokoridor Vršovická zc07.jpg 1 CT Chodovec.jpg