titulek - praha cyklistická kontaktujte nás

Komentovaný a ilustrovaný rádce o jízdě v mětském prostředí na http://www.prahounakole.cz/category/jak-na-to/jizda-v-provozu/

zn_pozor.jpgDveře, branky, vrata, vchody

Všechny „otvory“ vozidel, domů, hřišť, zahrad, ohrad atd. mohou být zdrojem nebezpečí z důvodu nečekaného otevření, případně nenadálého pohybu osob, zvířat či vozidel. Zmenšit nebezpečí je možné jízdou v dostatečném odstupu od takového zdroje nebezpečí.

zn_pozor.jpgKanály (uliční vpusti)

Kanály jsou nebezpečné v případech nekvalitního provedení (propadlý nebo naopak vystouplý), nevhodného umístění (v části vozovky používané cyklisty), nebo chybějícího krytu. Pro jízdní kola s užšími plášti jsou nebezpečné kanály s žebry krytu umístěnými podélně ve směru jízdy.

zn_koleje.jpgKoleje

Tramvajové koleje si zaslouží respekt a opatrnost především při podélném přejíždění. To platí dvojnásob pro kola s užšími plášti a trojnásob za deště a mokra. Nejbezpečnější úhel je úhel kolmý...

tramvajové koleje - Sokolovská, cyklotrasa 1 (stav do léta 2006)  následky pádu na mokré koleji

zn_auta.jpgKomunikace se silným automobilovým provozem

Automobily jsou pro cyklisty největším vnějším nebezpečím. Míra nebezpečí vzrůstá s počtem vozidel a s jejich rychlostí. Proto je sdílení dopravního prostoru s automobily přijatelné pouze na komunikacích se slabým provozem (obslužné komunikace, obytné zóny) nebo na komunikacích s nízkými provozními rychlostmi (centrum města). 

zn_krizovatka.jpgKřižovatka

Všechny křižovatky jsou potenciálně rizikové a cyklista je nejzranitelnější. Relativně bezpečné jsou křižovatky řízené světelnými signály a doplněné dopravní značkou V19 „Prostor pro cyklisty“ (tzv. předsunutá stopčára), která zajistí bezpečné zařazení cyklisty před ostatní vozidla. Nejnebezpečnější jsou levá odbočení. Leckde je tak lépe z kola slézt a použít přechodu jako chodec.

cyklopruhy ve Vršovické ulici - Vyhrazený prostor pro cyklisty (V19) ulice Beladova u stanice metra Letňany

zn_pozor.jpgMěstský mobiliář (čekárny, odpadkové koše, reklamní a informační plochy, lavičky, telefonní budky)

Nevhodně umístěné prvky městského mobiliáře jsou překážkou pro jízdu samotnou nebo omezují rozhledové poměry.

03 sikana Dvorce.jpg 01 sikana Kublov.jpg

zn_auta.jpgMotorová vozidla (odstavená, projíždějící)

Nevhodně zaparkované vozidlo může průjezd cyklistů zablokovat nebo jej učinit výrazně nebezpečným (ne vždy je však takové vozidlo zaparkováno v rozporu se zákonem). Také vozidla vyjíždějící ze dvorů, vjezdů a přilehlých pozemků často nepočítají s příčně projíždějícím cyklistou.

K nebezpečí na běžných komunikacích – cyklista není silnější než auto…

Podolske nabrezi  a DP.jpg pod Stefanikovym mostem.jpg automobil zaparkovaný na cyklotrase (Podolský přístav) automobil zaparkovaný na cyklotrase (Ovenecká x U Studánky)

zn_obrubnik.jpgObrubník

Nesnížený obrubník by se na cyklistických stezkách ani trasách neměl vyskytovat. Při přejíždění v kolmém směru hrozí při nevhodné jízdě poškození kola nebo proražení duše.

Nebezpečný je ale i v podélném směru, kdy může být při jezdecké chybě nebo kolizní situaci příčinou pádu.

Pozor, i snížený obrubník může být při přejíždění pod ostrým úhlem nebezpečný.

nesnížený obrubník na cyklotrase (ovenecká ul.) nesnížený obrubník na cyklotrase (kosarkovo nábř.) nesnížený obrubník na cyklotrase (na mlejnku 110) nesnížený obrubník na cyklotrase (v chaloupkách)

zn_povrch.jpgPovrch - charakter a nerovnosti

Každý povrch má jiné adhezní vlastnosti – leštěná dlažba, šotolina, mokré kočičí hlavy, hladký povrch pro bruslaře... Mnohem horší jsou však poruchy povrchů (díry, kořeny zvednutý asfalt, asfaltové boule), které cyklista nemůže úplně předpokládat.

asfalt zámková dlažba dlažba kamenivo

zn_auta.jpgPřejezd automobilové komunikace

Cyklista nemá přednost ani na přechodu pro chodce (po kterém by ani neměl jet) ani na přejezdu pro cyklisty (ten je pouze vymezením koridoru pro jízdu). Výjimkou jsou samozřejmě křižovatky řízené světelnou signalizací.

přejezd automobilové komunikace - ul. Sulická přejezd automobilové komunikace - ul. Vídeňská přejezd automobilové komunikace - ul. Vídeňská prejezd shora.jpg

zn_schody.jpgSchody

Schody by se na cyklistických trasách neměly vůbec vyskytovat. Nicméně jsou místa, kdy překonání výškového rozdílu není možné zajistit jinak než použitím schodiště. Schody upravené pro cyklisty by měly být vybaveny šikmou rampou nebo vodícím žlábkem pro vedení kola.

schody na cyklostezce - značení (průmyslová) schody na cyklostezce (letná, u čechova mostu) schody na cyklostezce (letná, u čechova mosta) schody na cyklostezce - (průmyslová - lávka)

zn_stoupani.jpgSklon

Vzhledem ke geografickým poměrům se vyskytují příkré podélné spády. Ty mohou být zdrojem nebezpečí při sjezdu z důvodu vysoké rychlosti, při výjezdu ve smíšeném provozu zas tím, že při menších rychlostech cyklista nejede úplně přímou stopou a  vozidla jej míjejí několikanásobně vyšší rychlostí.

Nebezpečným místem může být i nevhodný příčný sklon komunikace

příkrý podélný spád - značení příkrý podélný spád - z Letné příkrý podélný spád - k Hanavskému pavilonu příkrý podélný spád - k Rokytce příkrý podélný spád - do Dalejského údolí

zn_pozor.jpgSloupy veřejného osvětlení, sloupky dopravních značek a semaforů

Sloupy a sloupky mohou být velkou překážkou provozu, nejvíce záleží na jejich umístění s ohledem na šířku komunikace.

sloupy na cyklostezce

zn_pozor.jpgVýjezd na automobilovou komunikaci

Při výjezdu na automobilovou komunikaci je třeba dát všem přednost.

výjezd na automobilovou komunikaci

zn_zabrana.jpgZábrana (závora, zábradlí, sloupek)

Pro zabránění vjezdu motorových vozidel je používáno závor, zábradlí, sloupků nebo jiných zábran. Zábradlí nebo „Z“ šikany mohou být použity i pro usměrnění nebo zpomalení cyklistů v místech zvýšeného pohybu chodců nebo v nepřehledných úsecích. Všechny tyto prvky mohou být nebezpečné v případě nevhodného umístění (za zatáčkou, v podjezdu).

zábrany na cyklotrase (vinice) zábrany na cyklotrase (trojská lávka) zábrany na cyklotrase (sulická x palkarská) zábrany na cyklotrase (pod štěrboholskou spojkou) zábrany na cyklotrase (u slatiny) zábrany na cyklotrase (od slatiny) zábrana - mezitraťová

zn_zastavka.jpgZastávka veřejné dopravy

V místech zastávek veřejné dopravy je nutné předpokládat zvýšený pohyb chodců a to i v nečekaných směrech (dobíhání, přecházení před vozidlem). V
případě průjezdu přes "pěší" prostor zastávky v okamžiku staničení autobusu či tramvaje by cyklista měl raději zastavit (např. v Dánsku to je zákonná povinnost). Samozřejmě platí, že cyklistická stezka by měla v takových místech být vedena v bezpečném odstupu..

zastávka mhd - ul. roztocká zastávka mhd - v podbabě zastávka mhd - v podbabě zastávka mhd - v podbabě

zn_povrch.jpgZpomalovací prahy

Zejména v provedení úzkých montovaných retardérů to je nepříjemná „drncací“ (nebo skákací) překážka. Nutné je dostatečné dopravní značení a výrazné provedení.

zpomalovací pruh (k čeňku) zpomalovací práh - prokopské údolí

zn_zuzene.jpgZúžený profil

V zúžených místech je nutné dbát zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti vůči všem účastníkům.

zúžený profil (podolské nábř., vyšehradský tunel) zúžený profil (pod krčským nádražím) zúžený profil (českobrodská x k jahodnici)