Rohanské nábřeží, cyklopruh ve směru z centra Cyklostezky v oblasti Zličína a Sobína - směrové dopravní značení PR_3.jpg cyklostezka Na Mlejnku - Vrbova - ilustrační foto Rohanské nábřeží - do centra uživatelé bus+cyklopruhu Plzeňská, Vrchlického cyklopruhy ve Vršovické ulici - Nepřímé levé odbočení pro cyklisty Novoměstská náplavka (Výtoň - Mánes), cyklotrasa A2 Na Vrstvách - proti

Vysvětlivky:

  • HDP - hlavní dopravní prostor pozemní komunikace (část komunikace určená pro motorová vozidla, tzn. vozovka)
  • PP - přidružený prostor pozemní komunikace (ostatní plochy v koridoru komunikace, tzn. chodníky, zeleň a další plochy)

S ohledem na legislativní nejednostnost termínů řidič ~ cyklista a vozidlo ~ jízdní kolo se v těchto dvou kategoriích může popis a výklad odlišovat.

 

obecný název upřesněný název - dle legislativy (případně jiný) kód dopravního značení stručná definice podrobnosti umístění komentář Praha zbytek ČR mimo ČR
B+R Bike and Ride - přijeď na kole a jeď veřejnou dopravou (naopak)

-

Místo s hlídaným nebo zabezpečeným místem pro dlouhodobější odložení jízdního kola; tarifně nebo organizačně propojeno se systémem veřejné dopravy, nebo parkováním jiné dopravy (P+R).

více

nezávisle Jistou formou B+R jsou i úschovny na nádražích. ano ? ano
bezmotorová zóna / komunikace pěší zóna (s povoleným vjezdem jízdních kol);
zóna (oblast) zákazu vjezdu motorových vozidel

IP 27a/b

B 11

Zóna (oblast) / komunikace s vyloučením či naprostou minimalizací výskytu motorových vozidel.

více

nezávisle   ano ano ano
bus+cyklopruh vyhrazený jízdní pruh pro autobusy a jízdní kola IP 20a/b
(V 14)
Jízdní pruh vyhrazený pouze pro autobusy a jízdní kola (případně další - např. taxi).

více

HDP   ano ano ano
cyklopiktokoridor piktogramový koridor pro cyklisty
(nápis na vozovce - koridor pro jízdní kola)

V 20
(dříve V 15)

Vyznačený koridor doporučující stopu průjezdu jízdních kol.
Navádí cyklisty a upozorňuje ostatní účastníky provozu.

více

HDP, (PP) ano ano ano
cykloobousměrka jednosměrná komunikace s obousměrným provozem jízdních kol E 12a
E 12b
E 13
Jednosměrná komunikace s povoleným obousměrným provozem jízdních kol (společný provoz / vyznačený protisměrný jízdní pruh / oddělený provoz).

více

HDP, (PP)   ano ano ano
cyklopruh vyhrazený jízdní pruh pro jízdní kola IP 20a/b
V 14
Jízdní pruh vyhrazený pouze pro jízdní kola.

více

HDP   ano ano ano
cyklostezka cyklistická stezka / stezka pro cyklisty, stezka pro chodce a cyklisty

C 8a/b
C 9a/b
C 10a/b

Stavebně upravená a dopravním značením vymezená komunikace určená cyklistům, bruslařům, koloběžkářům apod., případně i chodcům.

více

PP, nezávisle   ano ano ano
cyklotrasa cyklistická trasa IS 19a/b/c/d
IS 20
IS 21a/b/c/d
Směrovým dopravním či turistickým značením vyznačená trasa pro cyklisty.
Neurčuje vztah k motorové dopravě.

více

HDP, PP, nezávisle Měla by být záminkou pro kvalitní dopravní řešení uceleného koridoru. ano ano ano
doporučená cyklotrasa doporučená nebo prověřovaná cyklotrasa - Cyklisticky výhodný průjezd územím, bez směrového dopravního značení a s rizikem nelegálnosti průjezdu.

více

HDP, PP, nezávisle   ano ano ano
hnízdo (stojanové) lokalita se více než jedním stojanem -  

více

nezávisle   ano ano ano
nepřímé odbočení (tah koněm) -

Odbočení vlevo realizováno nadvakrát (častěji na křižovatkách řízených světelnou signalizací):
1. jízda jako přímo až před konec křižovatky, zde zařazení do čela zprava přicházející komunikace,
2. přímý přejezd.

více

HDP, HDP+PP Bezpečnější forma levého odbočení na frekventovaných a vícepruhových komunikacích. ano ne? ano
předsunutá stopčára, V19 prostor pro cyklisty,  (cyklobox) V 19 Vyčkávací prostor pro jízdní kola předsazený před ostatní vozidla na křižovatkách řízených světelnou signalizací.

více

HDP   ano ano ano
přejezd pro cyklisty přejezd pro cyklisty IP 7
V 8a
V 8b
Koridor pro přejezd křížené komunikace (zpravidla nadřazené třídy).
Přednosti určuje zákon (361/2000 Sb.).

více

HDP   ano ano ano
přírodní stezka stezka, pěšina
(singletrack ~ singltrek)
- Jednostopá komunikace v přírodním prostředí a z přírodních materiálů.

více

nezávisle   ano ano ano
stojan stojan na jízdní kola -  

více

nezávisle Kvalita záleží na konstrukci a umístění. ano ano ano
víceúčelový pruh víceúčelový pruh - Jízdní pruh je určen výhradně pro jednostopá vozidla (především jízdní kola) a je umístěn vpravo od "kmenového" zúženého jízdního pruhu. V případě nutnosti může víceúčelový pruh užít i rozměrnější vozidlo s tím, že se pak s jednostopými vozidly vzájemně řadí za sebe.   HDP V ČR právními předpisy nedefinováno. ne ne ano
zklidněná zóna / komunikace obytná zóna,
zóna 30
IP 25a/b
IP 26a/b
Zóna (oblast) / komunikace s dopravním režimem a stavebním provedením podporujícím nižší rychlosti a slabší účastníky provozu.   HDP   ano ano ano
zúžený ("kmenový") jízdní pruh zúžený jízdní pruh podél víceúčelového pruhu - Jízdní pruh zúžený na šířku osobního automobilu. Rozměrnější vozidla (nákladní, autobusy aj.) využívají potřebným přesahem vpravo i přilehlý víceúčelový pruh.   HDP V ČR právními předpisy nedefinováno. ne ne ano