Zadávací karty jsou tvořeny jako podklad pro zpracovatele studie a projektanty cyklistické dopravní infrastruktury. V zadávacích kartách je uveden důvod navrženého propojení, jeho role v celoměstské síti cyklotras, požadavky na prověření, koordinaci a další relevantní informace.

Poté co je zadávací karta schválena Komisí RHMP pro cyklistickou dopravu, je předána odborem rozvoje a financování dopravy Technické správě komunikací a.s. k realizaci.

V následující databázi je možné karty vyhledávat pomocí klíčových slov nebo si je seřadit dle jednotlivých sloupců tím, že na ně kliknete levým tlačítkem myši.