Od roku 2000 působí v Nadaci Partnerství, programu zelené stezky-Greenways jako koordinátor tohoto programu pro Střední a Východní Evropu. V této funkci pracoval na rozvoji stezek např. v Srbsku, Chorvatsku, Lotyšsku, Rusku a v Bělorusku, organizoval četné stáže a exkurze pro obce, kraje a neziskové nevládní organizace do zahraničí i ČR s tematikou cykloturistiky. Česko zastupuje v Evropské cyklistické federaci ECF coby člen EuroVelo councilu a Evropské asociaci greenways EGWA, kde je členem řídícího výboru. Pravidelně přednáší na VŠE problematiku cykloturistiky.

V ČR se Daniel podílel mimo jiné na úspěšném zavedení certifikace Cyklisté vítáni, marketingu stezek v ČR (koordinuje aktivity kolem Labské stezky a EuroVelo) ve spolupráci s partnery z Rakouska a Německa. V 2010 řídil projekt přenos know-how v rámci projektu Schweiz Mobil/Česko jede do ČR. Od 2011 řídí evropský projekt implementace Stezky Železné opony/EuroVelo 13 - střed ve spolupráci s partnery z Rakouska, Německa, Slovenska a Maďarska, dále je zodpovědný za evropský projekt v ČR Koordinace tras EuroVelo a optimalizace certifikací Cyklisté vítáni v Evropě. Od roku 2010 byl rovněž členem pracovní skupiny kolem národního cyklokoordinátora cyklistické dopravy. Daniel stál v roce 2001 u zrodu pravidelných cyklojízd v Praze a vzniku pražského sdružení Auto-Mat.  Hovoří plynně anglicky, německy, rusky, polsky a srbochorvatsky, částečně španělsky.