Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu (KCD) je poradním orgánem Rady hl. m. Prahy  (Rada HMP) v oblasti dopravní a rekreační cyklistiky.

KCD vyhodnocuje aktivity města a jím zřízených organizací a vydává stanoviska k předkládaným návrhům a materiálům. Následně poskytuje Radě HMP návrhy a doporučení k dalšímu rozvoji.

KCD se skládá ze zástupců hl. m. Prahy a odborné veřejnosti. Členy KCD, předsedu i tajemníka jmenuje Rada HMP. Samotná jednání KCD jsou sice neveřejná, ale zápisy z nich musí být zveřejněny do sedmi dnů na webových stránkách města.   

ČLENOVÉ KOMISE

Předsedkyně:

Členové:

Tajemník:

  • Bc. Jaroslav Hájek

Stálý host:

  • Milan Kostohryz