Tomáš CachV oboru dopravy a prostorového plánování se zaměřením na cyklistickou dopravu a urbanismus začal působit po návratu z ročního studijního pobytu v zahraničí na ENSA Paris – La Villette v roce 2006, nejprve v neziskovém sektoru s iniciativou Auto*Mat a následně jako poradce předsedy Komise RHMP pro cyklistickou dopravu.

V roce 2007 začal rozvíjet cyklistickou infrastrukturu v Praze pod záštitou Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu. Připravoval realizovaná pilotní pražská integrační opatření, v letech 2009 až 2012 koncepčně a metodicky zastřešoval integraci cyklistické dopravy v Praze, včetně součinnosti na přípravě a koordinaci projektů až po realizaci.

V roce 2009 se stal členem Pracovní skupiny Ministerstva dopravy pro začlenění rozvoje cyklistické dopravy, ve které je jedním z předkladatelů legislativních návrhů. Od roku 2009 také působil v týmu Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy, věnuje se především koncepční činnosti zaměřené na infrastrukturu, legislativu, bezpečnost a osvětu, včetně zapojení do mezinárodní spolupráce a přenosu cyklistického know-how do Česka.

Připravuje a podílí se na přípravě dopravních a urbanistických projektů, tematických metodických a osvětových materiálů, workshopů a konferencí, příležitostně přispívá do odborné literatury. Vytvořil například metodické pomůcky pro vyznačování pohybu cyklistů v hlavním dopravním prostoru nebo osvětovou výstavu a brožuru Praha cyklistická.

V letech 2013 – 2015 působil především v Kanceláři veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, je například spoluautorem Manuálu tvorby veřejných prostranství.