Cyklistickou dopravou v Praze se zabývá cca od roku 2005, kdy začal zpracovávat neoficiální cyklomapu Prahy. V následujících letech stál u vzniku cyklomapy a webu Prahou na kole. V letech 2010 - 2015 vedl tyto stránky jako šéfredaktor a napsal pro ně několik stovek článků. Je spoluautorem příručky pro městské cyklisty Městem na kole (Grada 2018).

Od roku 2010 pracuje ve spolku Auto*Mat, mezi roky 2012 a 2018 vedl jeho odborný dopravní tým. Zde se dlouhodobě (kromě cyklodopravy) zabývá velkými dopravními stavbami a řešením dopravy ve vztahu k územnímu rozvoji. Členem magistrátní komise pro cyklistickou dopravu je (s krátkou přestávkou) od roku 2012. Kromě cyklodopravy se zabývá dopravou pěší a systémem dopravy ve městech obecně.

Kromě dopravy se odborně zabývá také kosmickou geodézií - pracuje na částečný úvazek ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém, na Geodetické observatoři Pecný v Ondřejově. Je ženatý a má dvě dcery.