14 panelů provádí všechny uživatele prostoru Prahy (tedy cyklisty, ale i chodce, řidiče ostatních vozidel, bruslaře či cestující) po prvcích cyklistické infrastruktury.

Každý panel obsahuje definice jednotlivých pojmů, jejich výklad a popis z pohledu různých účastníků, dopravní řešení, ilustrační fotografie či obrázky, citace právních předpisů.

Původní verze z jara 2009 obsahující 12 panelů byla aktualizována a doplněna o 2 nové panely věnované novinkám: cyklopiktokoridorům a bus+cyklopruhům. Shodný obsah má i brožura (ke stažení pod tabulkou, případně k vyzvednutí).

Od 14.9.2010 platí novela Vyhlášky 30/2001, která nově definuje některé prvky cyklistické infrastruktury - informace (pdf, 1,6 MB).

Jednotlivé panely

číslo název obsah náhled (do 1 MB) k tisku(3-5 MB)
1 Praha cyklistická Úvodní obecné informace. Praha cyklistická - návod k použití - panely Praha cyklistická - návod k použití - panely
2 Lidé a jízdní kola Doprava a rekreace.
Jak jezdit na kole.
Praha cyklistická - návod k použití - panely Praha cyklistická - návod k použití - panely
3 Cyklisté a motoristé
ve společném provozu
Jízda ve vozovce spolu s ostatními vozidly. Praha cyklistická - návod k použití - panely Praha cyklistická - návod k použití - panely
4 Cyklisté a motoristé
ve společném provozu
Jízda v křižovatkách spolu s ostatními vozidly. Praha cyklistická - návod k použití - panely Praha cyklistická - návod k použití - panely
5 Cyklotrasy Co je (a není) cyklotrasa.
Systém pražských cyklotras.
Praha cyklistická - návod k použití - panely Praha cyklistická - návod k použití - panely
6 Cyklopruhy Vyhrazený jízdní pruh pro jízdní kola. Praha cyklistická - návod k použití - panely Praha cyklistická - návod k použití - panely
7 Cyklopiktokoridory
("pikťáky")
Cyklopiktokoridory - nový prvek integrace cyklodopravy. Praha cyklistická - návod k použití - panely Praha cyklistická - návod k použití - panely
8 Bus+cyklo(+taxi)pruhy Vyhrazený jízdní pruh pro autobusy,  jízdní kola (příp. taxi). Praha cyklistická - návod k použití - panely Praha cyklistická - návod k použití - panely
9 Cyklostezky Jednotlivé druhy cyklostezek.
Přejezd pro cyklisty.
Praha cyklistická - návod k použití - panely Praha cyklistická - návod k použití - panely
10 Cykloobousměrky Jednosměrné komunikace s povoleným protisměrným průjezdem jízdních kol. Praha cyklistická - návod k použití - panely Praha cyklistická - návod k použití - panely
11 Dopravní opatření
pro cyklisty
Další opatření: předsunutá stopčára, výlučný směr z jízdního pruhu, vyhrazené řadící pruhy. Praha cyklistická - návod k použití - panely Praha cyklistická - návod k použití - panely
12 Cyklisté v pěších
a obytných zónách
Pěší zóny, obytné zóny, zóny 30,
zákaz vjezdu motorových vozidel.
Praha cyklistická - návod k použití - panely Praha cyklistická - návod k použití - panely
13 Parkování jízdních kol Bezpečné a ohleduplné parkování kol. Praha cyklistická - návod k použití - panely Praha cyklistická - návod k použití - panely
14 Jízdní kolo
a veřejná doprava
Na kole k PIDu (dojíždění) i s kolem PIDem (přeprava kola). Praha cyklistická - návod k použití - panely Praha cyklistická - návod k použití - panely

Ke stažení:

  • 14 panelů verze 2010 v rozlišení pro prohlížení: zip, velikost 12,4 MB.
  • Brožura verze 2010 pro prohlížení či tisk: pdf, velikost 10,9 MB.
  • Brožura verze 2010 klad listů pro oboustranný tisk brožury: pdf, velikost 3,9 MB.
  • 12 panelů verze 2009 v rozlišení pro prohlížení: zip, velikost 8,6 MB.