Dopravní opatření na komunikační síti v hlavním městě Praze

  • Aktuální informace o uzavírkách a omezeních souvisejících s opravami vozovek, tramvajových tratí, inženýrských sítí a dalšími stavebními akcemi na komunikacích - OPRAVUJEME.TO
  • Informace o dopravních opatřeních v době konání významných sportovních, kulturních a společenských akcí
  • Upozornění na mimořádné události v dopravě na území hlavního města Prahy, případně na příjezdových komunikacích do metropole