Dopravní opatření:

  • Provoz na komunikaci Komořanská bude jednosměrný ve směru z centra.
  • V opačném směru (do Modřan) bude komunikace neprůjezdná pro všechna vozidla s výjimkou vozidel stavby a ve špičce i autobusů MHD. Jejich provoz v protisměru bude možný v době od 6:00 do 9:00 hodin a od 14:00 do 19:00 hodin za asistence poučených pracovníků stavby.
  • Objízdná trasa pro individuální automobilovou dopravu není pevně stanovena a řidiči budou v předstihu převedeni na trasu ze Zbraslavi do Prahy přes most Závodu míru a dále po komunikaci Strakonická nebo přes Břežanské údolí a dále po ulici K Točné a Branišovská.

Změny v provozu autobusových linek:

Změna trasy vybraných spojů linky č. 165 - mimo špičky pracovních dnů povede v trase Háje - Komořany.

Dočasně je zavedena linka č. X165 v trase Sídliště Zbraslav - Komořany - Sídliště Zbraslav.

Další změny jsou v trase linky č. 960.

Podrobnosti jsou k dispozici na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.

 

Investorem této stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. POHL cz, a. s.