První je úsek Podleská - K Měcholupům, kde práce potrvají do 15. srpna 2021. Oprava komunikace bude probíhat po polovinách. V 1. etapě bude rekonstruována

severovýchodní strana komunikace, následně ve 2. etapě bude rekonstruována jihozápadní

strana komunikace.

Dopravní opatření:

 • ve směru jízdy Praha – Říčany zůstane v tomto úseku po dobu trvání obou etap zachován provoz vozidel ve směru jízdy, zachována bude i dopravní obslužnost přilehlých areálů a ke všem sousedním nemovitostem bude zajištěn přístup,
 • ve směru jízdy Říčany – Praha je provoz vozidel veden po objízdných trasách:
  • pro nákladní vozidla nad 3,5 t po silnici II/101 na dálnici D 1,       
  • pro osobní vozidla:
   • pro cíl „Centrum“ po komunikacích: Přátelství – Podleská - Františka Diviše –  
   • Novopetrovická – Výstavní - Mírového hnutí – Türkova - 5. května,
   • pro cíl „Štěrboholy“ a „Dolní Měcholupy“ po komunikacích: Přátelství – Podleská – Františka Diviše – Novopetrovická – Hornoměcholupská – K Měcholupům – Kutnohorská.

Změny ve vedení linek PID:

Od 12. dubna 2021 do odvolání dochází k dočasné změně trasy a zastávek pro linky číslo 229, 364, 366 a 903. Podrobnosti jsou k dispozici na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.

Investorem rekonstrukce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. Skanska, a.s.