Termíny a rozsah dopravních opatření:

2. 8. – 29. 8. - zúžení jízdního v úseku Malkovského – Křivoklátská, Strakova;

5. 8. – 12. 9. - zúžení jízdního pruhu v ulici Tupolevova, v úseku Bukovecká – Dobratická;

30. 8. – 3. 10. - zúžení jízdního pruhu v úseku Tupolevova – Rýmařovská.

Autobusové zastávky budou v uvedených termínech dočasně přesunuty, trasy dotčených autobusových linek se nemění.

Investorem stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Praha, a.s., zhotovitelem spol. Eurovia CS, a.s.