Uzavřen bude pravý jízdní pruh ve směru do centra, provoz bude veden jedním jízdním pruhem.

Ve směru z centra bude provoz zachován dvěma jízdními pruhy.

Opatření v provozu MHD:

Dočasně bude zrušena zastávka Argentinská ve směru Vltavská pro autobusové linky číslo 156, 905 a 911.

Investorem stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. Porr, a.s.