Rekonstrukce je rozdělena do dvou fází:

I. fáze: 25. 7. - 31. 7.

II. fáze: 2. 8. - 14. 8.

 

Objízdné trasy za uzavřený úsek komunikace:

- Bělomlýnská - Ouhrabovka – Polabská,

- Schoellerova - Cukrovarská - Za Tratí.

 

Investorem této stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. SKANSKA, a.s.