Uzavřen bude pravý jízdní pruhu v úseku od budovy č.p. 2613 po budovu č.p. 2604 ve směru na Jarov.

Investorem i zhotovitelem je Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.