Objízdná trasa bude vedena po komunikacích Masarykovo nábřeží a Smetanovo nábřeží. Na Smetanově nábřeží dojde ke změně dopravního režimu, o víkendu 13. – 14. listopadu bude demontováno dočasné dopravní značení a rozebrán ostrůvek, který vznikl před kavárnou Slavia mezi tramvajovou zastávkou a chodníkem.

Investorem rekonstrukce kanalizace je Pražská vodohospodářská společnost, a.s., zhotovitelem spol. D&Z, s.r.o.