Práce a související dopravní opatření jsou rozděleny na dvě etapy:

  • 10. – 13. ledna – výstavba náhradní tramvajové zastávky Olšanské hřbitovy - uzavírka levého jízdního pruhu v úseku Písecká – západní část náměstí Jiřího z Lobkovic ve směru do centra,
  • 14. ledna – 28. února – uzavírka jízdního pásu v úseku Písecká – východní část náměstí Jiřího z Lobkovic ve směru do centra, jízda bude umožněna po tramvajovém tělese.

Investorem této stavební akce je Pražská vodohospodářská společnost, a.s., zhotovitelem spol. PRAGIS, a.s.