V úseku ulic Olšanská – Vinohradská bude podle postupu prací uzavírán jízdní pás ve směru Vinohrady. Provoz ve stavbou dotčených místech bude veden obousměrně v jízdním pásu směr Ohrada.

Investorem rekonstrukce je Pražská vodohospodářská společnost, a.s., zhotovitelem spol. D&Z, s r.o.