Termíny a rozsah dopravních opatření:

Přeložka trakčního vedení:

- od 15. listopadu do 13. prosince bude ve směru od Ohrady uzavřen pravý jízdní pruh před a za křižovatkou s ulicí Jeseniova, v opačném směru bude uzavřen pravý jízdní pruh před křižovatkou s ulicí Jeseniova.

Investorem této stavební akce je spol. CENTRAL GROUP32, investiční, s.r.o., zhotovitelem spol. Elektroline, a.s.

Ražba kanalizace po etapách:

- od 15. do 19. listopadu bude v ulici Olšanská před křižovatkou s ulicí Jana Želivského uzavřen levý jízdní pruh, na Jana Želivského v prostoru křižovatky ve směru na Ohradu bude uzavřený jízdní pás, průjezd bude umožněn po tramvajovém tělese;

- od 30. listopadu do 6. prosince bude v ulici Olšanská před křižovatkou s ulicí Jana Želivského uzavřen pravý jízdní pruh, na Jana Želivského v prostoru křižovatky ve směru na Ohradu bude uzavřený jízdní pás, průjezd bude umožněn po tramvajovém tělese;

- od 7. do 21. prosince bude v ulici Olšanská před křižovatkou s ulicí Jana Želivského uzavřen pravý jízdní pruh a v opačném směru uzavřen levý jízdní pruh, na Jana Želivského v prostoru křižovatky ve směru na Ohradu bude uzavřený jízdní pás, průjezd bude umožněn po tramvajovém tělese.

Investorem této stavební akce je Investorem této stavební akce je spol. CENTRAL GROUP32, investiční, s.r.o., zhotovitelem spol. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.