Práce budou probíhat po polovinách, uzavřen bude opravovaný jízdní pás. Obslužnost přilehlých obchodních center bude zachována.

I. etapa:

6. 9. – 1. 10. 2021 - uzavřen směr do centra

28. 9. 2021 - úplná uzavírka křižovatky u prodejny Decathlon

II. etapa:

2. 10. – 31. 10. - uzavřen směr z centra

1. fáze: 2. 10. – 19. 10. 2021

2. fáze 20. 10. – 31. 10. 2021

Doprava bude vedena po objízdných trasách:

1) z prostoru křižovatky Veselská X Tupolevova a z Čakovic po komunikacích: Kostelecká - Cínovecká – Veselská,

2) z prostoru křižovatky Tupolevova X Beranových po komunikaci: Tupolevova - Prosecká - Kbelská - Veselská

3) z prostoru křižovatky Mladoboleslavská X Beladova po komunikacích: Mladoboleslavská -Kbelská – Veselská.

Investorem této stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. EUROVIA CS, a. s.