Pro dopravu budou zachovány dva jízdní pruhy, kdy jeden pruh bude převeden na tramvajovou trať.

Směr z centra do Holešovic bude bez omezení.

Investorem stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. DAP, a.s.