Dopravní opatření:

Stavba je rozdělena do několika etap tak, aby zajistila průjezdnost veřejné dopravy. Jízda po ulici Strakonická do centra bude vždy zajištěna dvěma zúženými jízdními pruhy po celou dobu výstavby. Po dobu omezení zde bude snížena rychlost na 50 km/h. Aby bylo možné zachovat dva jízdní pruhy, levý jízdní pruh bude zúžen na dva metry. Cyklostezka A1 přiléhající ke stavbě cca 1,8–2,8 km, bude v průběhu stavby uzavřena v koordinaci se stavbou železničního koridoru tak, aby byla možnost využít v rámci objízdné trasy cyklostezku A111.

 

Etapa I (6. 3. 2021 – 21. 3. 2022)

Doprava bude vedena ve dvou jízdních pruzích ke střednímu dělicímu pásu.

 

Etapa II (21. 3. 2022 – 20. 5. 2022)

Doprava bude vedena v rychlém jízdním pruhu a v nově vybudovaném pruhu na kraji vozovky.

 

Etapa III (20. 5. 2022 – 19. 7. 2022)

Doprava bude vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích při pravé straně vozovky.

 

Investorem stavby je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem společnost PORR – SWIETELSKY: Strakonická