Jízdní pás ve směru do centra bude uzavřen a doprava převedena do protisměru. Práce jsou rozděleny do etap.

I. etapa: 10. 5. – 1. 6. úsek Bělohorská – Pod Drinopolem

V této etapě dojde k uzavření křižovatek s ulicemi Břevnovská, Junácká a Pod Drinopolem. Doprava bude vedena po vyznačených objízdných trasách (mapka v příloze).

II. etapa: 2. 6. – 20. 6. úsek Pod Drinopolem – Pod Královkou – dopravní opatření budou aktuálně zveřejněna.

III. etapa: 20. 6. - 24. 6. propojení 1. a 2. etapy, křižovatka Pod Drinopolem.

Investorem této stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. STRABAG, a.s.