Příjezd bude umožněn pouze vozidlům stavby a vozidlům s platným oprávněním k vjezdu do areálu Pražského hradu.

Obousměrná objízdná trasa vede po komunikacích: Jelení – U Brusnice – Patočkova – Milady Horákové – Badeniho – Chotkova.

Současně s touto opravou bude rekonstruována část komunikace v ulici Badeniho a Chotkova v úseku Chotkova – Na Valech. 

Investorem této stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. EUROVIA CS, a.s.