Obousměrná objížďka povede po komunikacích: Podbělohorská - Pod Stadiony - Turistická - Atletická - Spiritka - Podbělohorská.

Změna trasy a zastávek autobusové linky č.149:  

  • ve směru Bavorská je linka vedena do zastávky Stadion Strahov beze změny a dále Vaníčkova, Turistická, Pod Stadiony, Podbělohorská a dále po své trase;
  • ve směru Dejvická je linka vedena do zastávky Pod Lipkami beze změny a dále Podbělohorská, Pod Stadiony, Turistická, Vaníčkova a dále po své trase;
  • v obou směrech se ruší zastávky Diskařská a Spiritka;
  • v obou směrech se mezi zastávkami Stadion Strahov a Podbělohorská zřizuje zastávka Hybšmanka v ulici Pod Stadiony, v zastávce linky číslo 191;
  • v obou směrech se přemísťuje zastávka Podbělohorská z ulice Podbělohorské do ulice Pod Stadiony do zastávky linky číslo 191.

Rekonstrukce vozovky navazuje na stavební práce z roku 2021, kdy došlo k lokálnímu posunu autobusových zastávek MHD a rovněž k vybudování dvou přechodů pro chodce se středovými ostrůvky v ulicích Podbělohorská a Pod stadiony.

Investorem této stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem společnost PKB, a.s.