Práce jsou rozděleny na etapy s omezením automobilové dopravy a vyloučením chodců vždy na jedné straně dle jednotlivých etap a ulice Chilská bude částečně uzavřena.

I. etapa: 4. 5. – 14. 6.

- uzavření pravého jízdního pruhu na mostě přes dálnici D1 (i přilehlého chodníku) – ve směru od okružní křižovatky Na Jelenách x K Hrnčířům x Chilská na křižovatku Chilská x Opatovská,

II. etapa: 14. 6. - 16. 8.

- uzavření levého jízdního pruhu na mostě přes dálnici D1 – ve směru od okružní křižovatky Na Jelenách x K Hrnčířům x Chilská na křižovatku Chilská x Opatovská,

- uzavření levého jízdního pruhu na mostě přes dálnici D1 v opačném směru – směr od křižovatky Chilská x Opatovská na okružní křižovatku Na Jelenách x K Hrnčířům x Chilská,

III. etapa: 16. 8. - 30. 9.

- uzavření pravého jízdního pruhu na mostě přes dálnici D1 (i přilehlého chodníku) – ve směru od křižovatky Chilská x Opatovská na okružní křižovatku Na Jelenách x K Hrnčířům x Chilská. 

Po dobu stavby bude částečně omezen provoz pod mostním objektem na dálnici D1, kde dojde ke snížení rychlosti a provoz bude veden v režimu minimálně 2+2 jízdní pruhy v obou směrech.

Investorem této stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. HOBST, a.s.